Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Realizace projektů

Šance pro komunitní  život    v Obrnicích

Video-galerie obce

videa Obrnic zde

Obrnické slavnosti

Mikulášská nadílka

svěcení praporu

společ. setkání seniorů

obnova staré školy

ocenění v soutěži

ochutnávka z Obrnic

 rastv

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

od 12.10. 2020

obecní úřad hodiny pro veřejnost

Pondělí 

12:00 - 17:00

Středa

08:00 - 13:00

ostatní dny

pro veřejnost zavřeno

Občané dodržujte pokyny při vstupu na obecní úřad.

ZVOŇTE

 

dle usnesení vlády při vstupu

   ROUŠKY nebo si zakrýt ústa a nos šálou, šátkem atd.

- používejte dezinfekci

- odstup 2 metry

- vstupujte jednotlivě

- prosíme občany o sjednání schůzek telefonicky na určitou hodinu

- vyřízení svých záležitostí e-mailem, nebo písemně 

DĚKUJEME   !!!

 


 

ZAVÁDÍME - MOBILNÍ ROZHLAS

registrační formulář - zde


                  

 

Statistické  údaje
ZUJ:   567337
Počet částí:  3
Katastrální výměra:  7,46 km2
Počet obyvatel:  2282(1/2021)
Průměrná nezaměstnanost Obce  14,2 % prosinec 2020

 

 

logo

HERALDIKA

Znakem obce Obrnice je ve stříbrném štítu modrý ondřejský kříž a nad ním modrý vinný hrozen, z něhož vyrůstají tři zelené vinné listy. Ondřejský kříž svými rameny symbolizuje "křižovatku" dvou historických železničních tratí, jejichž výstavba způsobila rozvoj obce. Vinný hrozen ukazuje k nejstaršímu známému držiteli obce, k cisterciáckému klášteru v Oseku, který v okolí obce měl vinice.

Obyvatelstvu Obrnic je všeobecně známý místní název "Na vinici", který označuje lokalitu, kde klášterní vinice bývaly. Tři Zelené listy vinné révy symbolizují 3 obce pod jednou samosprávou se sídlem v Obrnicích. 

 

                   

 

 

 
 
 

 

Obecní   úřad    Obrnice

 COVID

Prodloužení nouzového stavu

Vláda s účinností ode dne 27. prosince 2020 od 00:00 hod. do dne 22. ledna 2021 do 23:59 hod.

I. zakazuje

volný pohyb osob na území celé České republiky v době od 21:00 hod. do 04:59 hod. s výjimkou:

1. cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a k výkonu povinnosti veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele,

2. výkonu povolání,

3. výkonu činností sloužících k zajištění a) bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace,

b) ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče,

c) veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury,

d) služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby,

4. neodkladných cest, jejichž uskutečnění je nezbytně nutné i v nočních hodinách z důvodu ochrany života, zdraví, majetku nebo jiných zákonem chráněných zájmů,

5. venčení psů do 500 metrů od místa bydliště,

6. účasti na hromadné akci dovolené podle bodu VI tohoto krizového opatření,

7. cest zpět do místa svého bydliště;

II. zakazuje

volný pohyb osob na území celé České republiky v době od 05:00 hod. do 20:59 hod. s výjimkou:

1. cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a k výkonu povinnosti veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele,

2. nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými, 2

3. cest za účelem nákupu zboží a služeb nebo poskytnutí služeb, včetně zajištění potřeb osob příbuzných a blízkých, zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata, odkládání odpadu,

4. cest za účelem zajištění zboží a služeb podle bodu 3 pro jinou osobu (např. dobrovolnictví, sousedská výpomoc),

5. cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, a do zařízení veterinární péče,

6. cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých,

7. výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění a) bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace, b) ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně dobrovolnické činnosti, c) individuální duchovní péče a služby, d) veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury, e) služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby, f) veterinární péče,

8. cest za účelem pobytu v přírodě nebo parcích a sportování na venkovních sportovištích,

9. cest do vlastních rekreačních objektů a pobytu v nich,

10. cest za účelem vycestování z České republiky,

11. účasti na svatbě, prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, a pohřbu, v počtu ne vyšším než 15 osob, a návštěvy hřbitova,

12. cest za účelem účasti na vzdělávání včetně praxí a na zkouškách,

13. cest za účelem voleb do orgánů zdravotních pojišťoven,

14. účasti na shromáždění konaném v souladu s bodem IV,

15. účasti na hromadné akci dovolené podle bodu VI,

16. cest zpět do místa svého bydliště;

III. nařizuje

1. omezit pohyb na veřejně přístupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště s výjimkou případů uvedených v bodech I a II,

2. omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru,

3. pobývat na veřejně přístupných místech nejvýše v počtu 2 osob, s výjimkou  členů domácnosti,  zaměstnanců vykonávajících práci pro stejného zaměstnavatele,  osob společně vykonávajících podnikatelskou nebo jinou obdobnou činnost,  osob, které společně konají činnost, ke které jsou povinny podle zákona, a je tuto činnost nezbytné konat ve vyšším počtu osob,  dětí, žáků a studentů při poskytování vzdělávání ve školách či školských zařízeních, 3 a zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry, pokud to je možné, 4. zaměstnavatelům využívat práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou vzhledem k charakteru práce a provozním podmínkám vykonávat v místě bydliště;

IV. omezuje právo pokojně se shromažďovat podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů,

tak, že každý účastník je povinen mít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének, a

a) shromáždění, nejde-li o shromáždění podle písmene

b), se může konat pouze mimo vnitřní prostory staveb a může se jej účastnit celkem nejvýše 100 účastníků, a to ve skupinách po nejvýše 20 účastnících a při zachování rozestupů mezi skupinami účastníků alespoň 2 metry,

b) shromáždění pořádaného církví nebo náboženskou společností v kostele nebo v jiné místnosti určené pro náboženské obřady se nesmí účastnit více účastníků, než odpovídá obsazenosti nejvýše 10 % míst k sezení, přičemž účastníci, s výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu času sedí na sedadlech, dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě sedadel, před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce, nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje a v rámci shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu s výjimkou, kdy zpěváci nebo sbor jsou oddělení od ostatních účastníků shromáždění tak, aby bylo zabráněno šíření kapének;

V. doporučuje

1. zaměstnavatelům

a) podporovat dovolené a placené volno pro zaměstnance a obdobné nástroje uvedené v kolektivní smlouvě,

b) omezit výkon prací, které nejsou významné pro zachování činnosti zaměstnavatele,

2. zachovávat při kontaktu s ostatními osobami ve veřejných prostorách odstup nejméně 2 metry (např. při nákupu),

3. využívat z hygienických důvodů přednostně bezhotovostní platební styk, 4. osobám zajišťujícím služby podle bodu II/7 omezit přímý kontakt se zákazníky;

VI. určuje

Ministerstvo zdravotnictví, aby stanovilo závazné hygienicko-epidemiologické podmínky pro hromadné akce jinak zakázané v důsledku tohoto krizového opatření, při jejichž dodržení je dovoleno je z důvodů zřetele hodných konat, a to jedná-li se o akce v důležitém státním zájmu nebo významná sportovní utkání nebo soutěže. 

 

 

Vláda s účinností ode dne 18. prosince 2020 od 00:00 hod. do dne 26. prosince 2020 do 23:59 hod.

Omezení pohybu osob

 • Platí zákaz shromažďování více než 6 lidí ve vnitřních i venkovních prostorech.
 • Platí až na výjimky zákaz nočního vycházení od 23:00 do 5:00. 
 • Je zakázána konzumace alkoholu na veřejnosti. 

Obchody a služby

 • Všechny obchody zůstávají otevřené bez ohledu na velikost a sortiment.
 • Musí se dodržovat hygienická opatření, tedy rozestupy a maximálně 1 zákazník na 15 metrů čtverečních.
 • Otevřeno může být i v neděli, stejně jako na Štědrý den.
 • Je povolen prodej vánočních kaprů a vánočních stromků v rámci opatření o konání venkovních trhů. Na nich se mohou prodávat pouze potraviny, je zakázána jejich konzumace na místě. Je omezen počet stánků.
 • Otevřena jsou kadeřnictví, kosmetické služby či solária, pokud nejsou součástí provozovny, která je zavřená, například bazénu.
 • Zavřeny jsou bazény, fitness centra či wellness centra.

Restaurace a ubytovací služby

 • Restaurace a jiná stravovací zařízení jsou uzavřeny.
 • Otevřeno může být pouze výdejové okénko, a to do 23:00.
 • Z okénka se nemohou prodávat alkoholické nápoje k okamžité konzumaci na ulici.
 • Ubytovací služby jsou uzavřeny.
 • Herny a kasina jsou uzavřeny.

Svatby, pohřby

 • Svateb a pohřbů se může účastnit maximálně 20 lidí, dosud je to 30.
 • Kostely mohou být zaplněny pouze do 20 procent kapacity. Povoleno je konání půlnoční mše na Štědrý den, i přes platný zákaz vycházení po 23:00, v němž návštěva kostela není uvedena jako výjimka.

Návštěvy v zařízeních sociálních služeb

 • Návštěvy jsou povoleny.
 • Lidé musí ale před návštěvou absolvovat test.
 • Při návštěvě musí mít lidé nasazený respirátor.

Sport

 • Zavřou se vnitřní sportoviště pro amatérský sport.
 • Venku mohou trénovat skupiny maximálně o šesti lidech.
 • Mohou být otevřeny lyžařské areály.

Muzea, galerie

 • Muzea, galerie, výstavy, veletrhy či hrady a zámky musí být zavřeny. Nadále bude možné navštěvovat některé výstavy se zahraničními zápůjčkami.
 • Zoo a botanické zahrady musí být uzavřeny.

Vláda s účinností ode dne 10. prosince 2020 od 00:00 hod. do dne 23. prosince 2020 do 23:59 hod.

 

I. zakazuje 1. hromadné akce, není-li dále stanoveno jinak, konané v počtu vyšším než 10 osob ve vnitřních prostorech staveb nebo 50 osob ve vnějších prostorech, a to s výjimkou:

a) členů domácnosti,

b) zaměstnanců vykonávajících práci pro stejného zaměstnavatele,

c) osob společně vykonávajících podnikatelskou nebo jinou obdobnou činnost,

d) osob, které společně konají činnost, ke které jsou povinny podle zákona, a je tuto činnost nezbytné konat ve vyšším počtu osob,

e) schůzí, zasedání a podobných akcí ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejnoprávních osob nebo osob zřízených zákonem, které se konají na základě zákona, přičemž osoby účastnící se hromadné akce udržují odstup od osob, které nejsou účastníky této hromadné akce, alespoň 2 metry,

2. dále:

a) koncerty a jiná hudební, divadelní, filmová a jiná umělecká představení včetně cirkusů a varieté s přítomností diváků, s tím, že

i) ochranný prostředek dýchacích cest účinkující mohou odložit pouze na místě výkonu vlastní produkce a pouze po dobu této produkce,

ii) je-li součástí scénického díla zpěv, omezuje se počet účinkujících na jevišti nebo zkušebně tak, že celkový počet účinkujících nesmí být vyšší než počet metrů čtverečních celkové podlahové plochy jeviště nebo zkušebny dělený čtyřmi,

iii) u hráčů všech nástrojových skupin je nutné dodržovat rozestupy alespoň 1,2 metru a každý hráč na smyčcové nástroje použije samostatný notový pult, pokud to dovolují prostorové podmínky,

b) společný zpěv více než 10 osob ve vnitřních prostorech staveb, s výjimkou bydliště, a to i když se jedná o výkon práce nebo podnikatelské činnosti, nejedná-li se o případ podle písmena a), a s výjimkou mateřských škol a dětských skupin,

c) užití lyžařských vleků a lanových drah veřejností v souvislosti s užitím lyžařských tratí; tím není
dotčeno užití lanových drah jejich provozovateli nebo veřejností pro jiné účely dopravy osob nebo
pro účely přepravy zboží a materiálu

3. pití alkoholických nápojů na veřejně přístupných místech;

2 II. omezuje

1. vzdělávací akce a zkoušky tak, že v jeden čas může být přítomno 10 osob ve vnitřních prostorech staveb nebo 50 osob ve vnějších prostorech, a v případě, je-li zkouška podle právního předpisu veřejná, mohou být ve vnitřních prostorech staveb dále přítomny nejvýše 3 osoby z řad veřejnosti; účastníci mezi sebou udržují rozestupy alespoň 2 metry; u jednoho stolu sedí nejvýše 4 účastníci; pokrmy a potraviny včetně nápojů konzumují pouze vsedě,

2. provoz heren, kasin a sázkových kanceláří tak, že jejich provozovny jsou pro zákazníky uzavřeny v čase mezi 20:00 hod. a 05:59 hod., ve vnitřních prostorech sázkové kanceláře může být přítomna maximálně 1 osoba na 15 m2 vnitřní plochy a provozovatelé heren a kasin musí dodržovat následující pravidla:

a) všichni zákazníci musí být usazeni, a to tak, že je mezi nimi odstup alespoň 1,5 metru, s výjimkou zákazníků sedících u jednoho stolu,

b) u jednoho stolu sedí nejvýše 4 zákazníci, s výjimkou členů domácnosti; jedná-li se o dlouhý stůl, lze u něj usadit více zákazníků tak, že mezi skupinami nejvýše 4 zákazníků, s výjimkou členů domácnosti, je rozestup alespoň 2 metry,

3. provoz sportovišť tak, že: a) sportovními svazy organizované profesionální a amatérské soutěže se konají bez přítomnosti diváků,

b) ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení, taneční studia, posilovny a fitness centra) je možné provozovat pouze individuální sporty a přítomno v jeden čas může být nejvýše 10 osob, s výjimkou sportovní činnosti ve školách či školských zařízeních a vysokých školách, kde to krizová opatření umožňují,

c) pro výkon sportovní činnosti a přípravy na ni, kterou provádí osoby v rámci výkonu zaměstnání, výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti jako přípravu pro sportovní akce konané v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy, a sportovní akce platí, že

i) pro vnitřní i venkovní přípravu může na jedné sportovní ploše být 1 tým nebo 1 skupina dlouhodobě se společně připravujících sportovců,

ii) pro příchod a odchod ze sportoviště, používání šaten, sprch a toalet jsou nastavena režimová opatření,

d) pro výkon sportovní činnosti a soutěží amatérských sportovců organizovaných sportovními svazy a přípravy na ně platí, že

i) pro vnitřní přípravu může na jedné sportovní ploše být 1 tým nebo 1 skupina dlouhodobě se společně připravujících sportovců, nejvýše však 10 osob,

ii) sportovat venku mohou na jedné sportovní ploše nejvýše 2 týmy nebo 2 skupiny,

iii) pro příchod a odchod ze sportoviště, používání šaten, sprch a toalet jsou nastavena režimová opatření,

e) pro výkon rekreačního sportu platí, že

i) vnitřní sportoviště lze využít nejvýše v počtu 10 osob a zároveň nejvýše 1 osoba na 15 m2 ,

ii) sportovat venku mohou na jedné sportovní ploše nejvýše 2 týmy nebo 2 skupiny, iii) pro příchod a odchod ze sportoviště, používání šaten, sprch a toalet jsou nastavena režimová opatření,

f) provoz fitness center je umožněn v jejich vnějších i vnitřních prostorech při dodržování rozestupů minimálně 2 metry mezi osobami; ve vnitřních prostorech může být přítomna maximálně 1 osoba na 15 m2 vnitřní plochy, a skupinové aktivity lze provozovat maximálně v počtu 10 osob; pro šatny, sprchy a toalety provozovatel nastaví režimová opatření; individuální trénink musí být konán v minimálních odstupech 2 metry, s výjimkou vzdálenosti mezi zákazníkem a trenérem,

4. provoz a používání umělých koupališť (plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata, brouzdaliště), wellness zařízení včetně saun, solárií a solných jeskyní, pokud se nejedná o poskytování zdravotních služeb poskytovatelem zdravotních služeb, tak, že ve venkovních prostorech může být nejvýše 50 osob a ve vnitřních 3 prostorech může být přítomna maximálně 1 osoba na 15 m2 vnitřní plochy, skupinové aktivity lze provozovat maximálně v počtu 10 osob, saunové ceremoniály a provoz parní sauny jsou zakázány,

5. návštěvy a prohlídky zoologických zahrad a botanických zahrad tak, že může být využito nejvýše 25 % kapacity z maximálního možného počtu návštěvníků v jeden čas, ve vnitřních prostorech může být přítomna maximálně 1 osoba na 15 m2 vnitřní plochy určené pro veřejnost, a v případě skupinových prohlídek po skupinách maximálně 10 osob,

6. návštěvy a prohlídky muzeí, galerií, výstavních prostor tak, že může být využito nejvýše 25 % kapacity z maximálního možného počtu návštěvníků v jeden čas, a v případě skupinových prohlídek po skupinách maximálně 10 osob,

7. návštěvy a prohlídky hradů, zámků a obdobných historických nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií tak, že návštěvníci se mohou v objektu zdržovat a pohybovat ve skupinách maximálně po 10 osobách,

8. veletrhy a prodejní hospodářské výstavy tak, že může být využito nejvýše 25 % kapacity z maximálního možného počtu návštěvníků v jeden čas, ve vnitřních prostorech může být přítomna maximálně 1 osoba na 15 m2 vnitřní plochy určené pro veřejnost a účastníci udržují mezi sebou rozestupy alespoň 2 metry, s výjimkou členů domácnosti,

9. účast na svatbě, prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, pohřbu a následné oslavě, resp. smuteční hostině, konaných ve vnitřních prostorech nejpozději následujícího dne, tak, že účast na každé z těchto akcí není vyšší než 30 osob,

10. právo pokojně se shromažďovat podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů, tak, že každý účastník je povinen mít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének, a

a) shromáždění, nejde-li o shromáždění podle písmene b), se může konat pouze mimo vnitřní prostory staveb a může se jej účastnit celkem nejvýše 100 účastníků, a to ve skupinách po nejvýše 20 účastnících a při zachování rozestupů mezi skupinami účastníků alespoň 2 metry,

b) shromáždění pořádaného církví nebo náboženskou společností v kostele nebo v jiné místnosti určené pro náboženské obřady se nesmí účastnit více účastníků, než odpovídá obsazenosti nejvýše 30 % míst k sezení, přičemž účastníci, s výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu času sedí na sedadlech, dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě sedadel, před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce, nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje a v rámci shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu,

11. provoz provozovny stravovacích služeb tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:

a) zákaz přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb a prodeje z provozovny stravovacích v místě této provozovny (např. výdejové okénko) v čase mezi 20:00 hod. a 05:59 hod., s výjimkou provozoven, které neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb, ve vězeňských zařízeních),

b) zákazníci jsou usazeni tak, že mezi nimi je odstup alespoň 1,5 metru, s výjimkou zákazníků sedících u jednoho stolu,

c) u jednoho stolu sedí nejvýše 4 zákazníci, s výjimkou členů domácnosti; jedná-li se o dlouhý stůl, lze u něj usadit více zákazníků tak, že mezi skupinami nejvýše 4 zákazníků, s výjimkou členů domácnosti, je rozestup alespoň 2 metry,

d) v případě prodeje z provozovny stravovacích služeb zákazníkovi mimo její vnitřní prostory (např. výdejové okénko) jsou osoby, které v bezprostředním okolí provozovny konzumují potraviny a pokrmy včetně nápojů zde zakoupených, povinny dodržovat rozestupy od jiných osob alespoň 2 metry, nejde-li o členy domácnosti,

e) zakazuje se prodávat rozlévané nebo na místě připravované nápoje k okamžité konzumaci

f) provozovatel nepřipustí ve vnitřních prostorech provozovny více zákazníků, než je 50 % kapacity míst k sezení pro zákazníky, s výjimkou zařízení školního stravování a provozoven, které neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb, ve vězeňských zařízeních); provozovatel je povinen písemně evidovat celkový aktuální počet míst k sezení pro zákazníky,

g) nebude poskytována možnost bezdrátového připojení se na Internet pro veřejnost,

12. činnost nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2 tak, že

a) použití míst určených k odpočinku (židle, křesla, lavice apod.) je omezeno tak, aby nebyla místy shromažďování osob,

b) není poskytována možnost bezdrátového připojení se na Internet pro veřejnost,

c) provozovatel zajistí alespoň jednu osobu, která dohlíží na dodržování následujících pravidel a působí na zákazníky a další osoby, aby je dodržovali,

d) následující pokyny pro zákazníky jsou sdělovány zákazníkům a dalším osobám zejména formou informačních tabulí, letáků, na obrazovkách, rozhlasem apod.,

e) provozovatel zajistí viditelné označení pokynu k dodržování rozestupu 2 metrů mezi osobami na veřejně přístupných plochách v nákupním centru (např. formou infografiky, spotů v rádiu centra, infografiky u vstupu do prodejen a jiných provozoven, infografiky na podlaze veřejných prostor apod.),

f) je zamezováno shlukování osob, zejména ve všech místech, kde to lze očekávat, např. vstupy z podzemních garáží, prostor před výtahy, eskalátory, travelátory, záchody apod.,

g) je zakázán provoz dětských koutků, h) provozovatel zajistí maximální možnou cirkulaci vzduchu s nasáváním venkovního vzduchu (větrání nebo klimatizace) bez recirkulace vzduchu v objektu,

i) jsou zakázány propagační aktivity v prodejnách, u nichž je přítomna fyzická osoba zajišťující jejich průběh,

j) prodej z provozovny stravovacích služeb umístěné v rámci nákupního centra je možný pouze přes výdejové okénko nebo jako jídlo s sebou,

13. provoz farmářských a ostatních venkovních trhů a tržišť tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:

a) zajistit odstupy mezi stánky, stolky nebo jinými prodejními místy nejméně 4 metry,

b) umístit nádoby s dezinfekčními prostředky u každého prodejního místa, c) zakazuje se provozovat stravovací služby a prodávat rozlévané nebo na místě připravované nápoje

d) zakazují se stoly a místa k sezení,

14. provoz knihoven tak, že provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:

a) v provozovně nepřipustí přítomnost více zákazníků, než je 1 zákazník na 15 m2 plochy části knihovny, která je přístupná veřejnosti,

b) aktivně brání tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech, než jsou 2 metry, nejde-li o osoby ze společné domácnosti,

c) zajistí, aby pracovníci knihoven prováděli hygienu rukou se zvýšenou frekvencí při kontaktu s knihami a dalším podobným zbožím,

d) u vstupu do knihovny umístí dezinfekční prostředky, aby byly k dispozici pro zákazníky k dezinfekci rukou,

15. provoz kadeřnictví, provozoven kosmetických služeb, masáží, pedikúry a manikúry tak, že v provozovně nepřipustí přítomnost více zákazníků, než je 1 zákazník na 15 m2 plochy provozovny, která je přístupná veřejnosti, přičemž děti do 15 let se do počtu zákazníků nezapočítávají, a mezi zákazníky je zachováván rozestup alespoň 2 metry,

16. provoz v provozovnách maloobchodního prodeje a prodeje a poskytování služeb tak, že provozovatel dodržuje následující pravidla:

1. v provozovně nepřipustí přítomnost více zákazníků, než je 1 zákazník na 15 m2 prodejní plochy; v případě provozovny s prodejní plochou menší než 15 m2 se toto omezení nevztahuje na dítě mladší 15 let doprovázející zákazníka a na doprovod zákazníka, který je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením; v případě ostatních provozoven se toto omezení nevztahuje na dítě mladší 6 let doprovázející zákazníka, 5

2. aktivně brání tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech, než jsou 2 metry, nejde-li o osoby ze společné domácnosti,

3. zajistí řízení front čekajících zákazníků, a to jak uvnitř, tak před provozovnou, zejména za pomoci označení prostoru pro čekání a umístění značek pro minimální rozestupy mezi zákazníky (minimální rozestupy 2 metry), přičemž zákazník, který je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením, má právo přednostního nákupu,

4. umístí dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů (především kliky, zábradlí, nákupní vozíky) tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i zákazníky provozoven a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci,

5. zajistí informování zákazníků o výše uvedených pravidlech, a to zejména prostřednictvím informačních plakátů u vstupu a v provozovně, popřípadě sdělováním pravidel reproduktory v provozovně,

6. provozovatel zajistí maximální možnou cirkulaci vzduchu s nasáváním venkovního vzduchu (větrání nebo klimatizace) bez recirkulace vzduchu v objektu,

7. jsou zakázány propagační aktivity v prodejnách, u nichž je přítomna fyzická osoba zajišťující jejich průběh,

8. v případě osoby, která veze kočárek s dítětem, nesmí provozovatel vyžadovat, aby pro nákup používala nákupní vozík, a dítě v kočárku se nezapočítá do celkového dovoleného počtu osob na prodejní plochu, s tím, že prodejní plochou se rozumí část provozovny, která je určena pro prodej a vystavení zboží, tj. celková plocha, kam zákazníci mají přístup, včetně zkušebních místností, plocha zabraná prodejními pulty a výklady, plocha za prodejními pulty, kterou používají prodavači; do prodejní plochy se nezahrnují kanceláře, sklady a přípravny, dílny, schodiště, šatny a jiné společenské prostory;

III. doporučuje 1. zaměstnavatelům

a) využívat práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou vzhledem k charakteru práce a provozním podmínkám vykonávat v místě bydliště, b) zajistit pravidelné testování svých zaměstnanců na přítomnost viru SARS CoV-2, popř. jeho antigenu, 2. zachovávat při kontaktu s ostatními osobami ve veřejných prostorách odstup nejméně 2 metry (např. při nákupu), 3. využívat z hygienických důvodů přednostně bezhotovostní platební styk;

IV. určuje Ministerstvo zdravotnictví, aby stanovilo závazné hygienicko-epidemiologické podmínky pro hromadné akce jinak zakázané v důsledku tohoto krizového opatření, při jejichž dodržení je dovoleno je z důvodů zřetele hodných konat, a to jedná-li se o akce v důležitém státním zájmu nebo o významná sportovní utkání nebo soutěže;

V. zrušuje usnesení vlády ze dne 30. listopadu 2020 č. 1262, vyhlášené pod č. 498/2020 Sb. 

Vláda s účinností ode dne 3. prosince 2020 od 00:00 hod. do dne 12. prosince 2020 do 23:59 hod.
I. zakazuje
1. hromadné akce, není-li dále stanoveno jinak, konané v počtu vyšším než 10 osob ve vnitřních prostorech
staveb nebo 50 osob ve vnějších prostorech, a to s výjimkou:
a) členů domácnosti,
b) zaměstnanců vykonávajících práci pro stejného zaměstnavatele,
c) osob společně vykonávajících podnikatelskou nebo jinou obdobnou činnost,
d) osob, které společně konají činnost, ke které jsou povinny podle zákona, a je tuto činnost nezbytné
konat ve vyšším počtu osob,
e) schůzí, zasedání a podobných akcí ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejnoprávních
osob nebo osob zřízených zákonem, které se konají na základě zákona,
přičemž osoby účastnící se hromadné akce udržují odstup od osob, které nejsou účastníky této hromadné
akce, alespoň 2 metry,
2. dále:
a) koncerty a jiná hudební, divadelní, filmová a jiná umělecká představení včetně cirkusů a varieté s přítomností
diváků, s tím, že
i) ochranný prostředek dýchacích cest účinkující mohou odložit pouze na místě výkonu vlastní produkce
a pouze po dobu této produkce,
ii) je-li součástí scénického díla zpěv, omezuje se počet účinkujících na jevišti nebo zkušebně tak, že
celkový počet účinkujících nesmí být vyšší než počet metrů čtverečních celkové podlahové plochy
jeviště nebo zkušebny dělený čtyřmi,
iii) u hráčů všech nástrojových skupin je nutné dodržovat rozestupy alespoň 1,2 metru a každý hráč na
smyčcové nástroje použije samostatný notový pult, pokud to dovolují prostorové podmínky,
b) společný zpěv více než 10 osob ve vnitřních prostorech staveb, s výjimkou bydliště, a to i když se
jedná o výkon práce nebo podnikatelské činnosti, nejedná-li se o případ podle písmene a), a s výjimkou
mateřských škol a dětských skupin,
c) užití lyžařských vleků a lanových drah veřejností;
Strana 5562 Sbírka zákonů č. 498 / 2020 Částka 204
II. omezuje
1. vzdělávací akce a zkoušky tak, že v jeden čas může být přítomno 10 osob ve vnitřních prostorech staveb
nebo 50 osob ve vnějších prostorech, a v případě, je-li zkouška podle právního předpisu veřejná, mohou
být ve vnitřních prostorech staveb dále přítomny nejvýše 3 osoby z řad veřejnosti, účastníci mezi sebou
udržují rozestupy alespoň 2 metry; u jednoho stolu sedí nejvýše 4 účastníci; pokrmy a potraviny včetně
nápojů konzumují pouze vsedě,
2. provoz heren, kasin a sázkových kanceláří tak, že jejich provozovny jsou pro zákazníky uzavřeny v čase
mezi 22:00 hod. a 05:59 hod., ve vnitřních prostorech sázkové kanceláře může být přítomna maximálně
1 osoba na 15 m2 vnitřní plochy a provozovatelé heren a kasin musí dodržovat následující pravidla:
a) všichni zákazníci musí být usazeni, a to tak, že je mezi nimi odstup alespoň 1,5 metru, s výjimkou
zákazníků sedících u jednoho stolu,
b) u jednoho stolu sedí nejvýše 4 zákazníci, s výjimkou členů domácnosti; jedná-li se o dlouhý stůl, lze
u něj usadit více zákazníků tak, že mezi skupinami nejvýše 4 zákazníků, s výjimkou členů domácnosti,
je rozestup alespoň 2 metry,
3. provoz sportovišť tak, že:
a) sportovními svazy organizované profesionální a amatérské soutěže se konají bez přítomnosti diváků,
b) ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo
kulečníku, tréninková zařízení, taneční studia, posilovny a fitness centra) je možné provozovat pouze
individuální sporty a přítomno v jeden čas může být nejvýše 10 osob, s výjimkou sportovní činnosti ve
školách či školských zařízeních a vysokých školách, kde to krizová opatření umožňují,
c) pro výkon sportovní činnosti a přípravy na ni, kterou provádí osoby v rámci výkonu zaměstnání,
výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti jako přípravu pro sportovní akce konané v rámci
soutěží organizovaných sportovními svazy, a sportovní akce platí, že
i) pro vnitřní i venkovní přípravu může na jedné sportovní ploše být 1 tým nebo 1 skupina dlouhodobě
se společně připravujících sportovců,
ii) pro příchod a odchod ze sportoviště, používání šaten, sprch a toalet jsou nastavena režimová opatření,
d) pro výkon sportovní činnosti a soutěží amatérských sportovců organizovaných sportovními svazy
a přípravy na ně platí, že
i) pro vnitřní přípravu může na jedné sportovní ploše být 1 tým nebo 1 skupina dlouhodobě se
společně připravujících sportovců, nejvýše však 10 osob,
ii) sportovat venku mohou na jedné sportovní ploše nejvýše 2 týmy nebo 2 skupiny,
iii) pro příchod a odchod ze sportoviště, používání šaten, sprch a toalet jsou nastavena režimová
opatření,
e) pro výkon rekreačního sportu platí, že
i) vnitřní sportoviště lze využít nejvýše v počtu 10 osob a zároveň nejvýše 1 osoba na 15 m2,
ii) sportovat venku mohou na jedné sportovní ploše nejvýše 2 týmy nebo 2 skupiny,
iii) pro příchod a odchod ze sportoviště, používání šaten, sprch a toalet jsou nastavena režimová opatření,
f) provoz fitness center je umožněn v jejich vnějších i vnitřních prostorech při dodržování rozestupů
minimálně 2 metry mezi osobami; ve vnitřních prostorech může být přítomna maximálně 1 osoba na
15 m2 vnitřní plochy, a skupinové aktivity lze provozovat maximálně v počtu 10 osob; pro šatny,
sprchy a toalety provozovatel nastaví režimová opatření; individuální trénink musí být konán v minimálních
odstupech 2 metry, s výjimkou vzdálenosti mezi zákazníkem a trenérem,
Částka 204 Sbírka zákonů č. 498 / 2020 Strana 5563
4. provoz a používání umělých koupališť (plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata,
brouzdaliště), wellness zařízení včetně saun, solárií a solných jeskyní, pokud se nejedná o poskytování
zdravotních služeb poskytovatelem zdravotních služeb, tak, že ve venkovních prostorech může být nejvýše
50 osob a ve vnitřních prostorech může být přítomna maximálně 1 osoba na 15 m2 vnitřní plochy,
skupinové aktivity lze provozovat maximálně v počtu 10 osob, saunové ceremoniály a provoz parní sauny
jsou zakázány,
5. návštěvy a prohlídky zoologických zahrad a botanických zahrad tak, že může být využito nejvýše
25 % kapacity z maximálního možného počtu návštěvníků v jeden čas, ve vnitřních prostorech může
být přítomna maximálně 1 osoba na 15 m2 vnitřní plochy určené pro veřejnost, a v případě skupinových
prohlídek po skupinách maximálně 10 osob,
6. návštěvy a prohlídky muzeí, galerií, výstavních prostor tak, že může být využito nejvýše 25 % kapacity
z maximálního možného počtu návštěvníků v jeden čas, a v případě skupinových prohlídek po skupinách
maximálně 10 osob,
7. návštěvy a prohlídky hradů, zámků a obdobných historických nebo kulturních objektů, hvězdáren
a planetárií tak, že návštěvníci se mohou v objektu zdržovat a pohybovat ve skupinách maximálně po
10 osobách,
8. veletrhy a prodejní hospodářské výstavy tak, že může být využito nejvýše 25 % kapacity z maximálního
možného počtu návštěvníků v jeden čas, ve vnitřních prostorech může být přítomna maximálně 1 osoba
na 15 m2 vnitřní plochy určené pro veřejnost, a účastníci udržují mezi sebou rozestupy alespoň 2 metry,
s výjimkou členů domácnosti,
9. účast na svatbě, prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, pohřbu a následné
oslavě, resp. smuteční hostině, konaných nejpozději následujícího dne, tak, že účast na každé z těchto akcí
není vyšší než 30 osob,
10. právo pokojně se shromažďovat podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších
předpisů, tak, že každý účastník je povinen mít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa),
který brání šíření kapének, a
a) shromáždění, nejde-li o shromáždění podle písmene b), se může konat pouze mimo vnitřní prostory
staveb a může se jej účastnit celkem nejvýše 100 účastníků, a to ve skupinách po nejvýše 20 účastnících
a při zachování rozestupů mezi skupinami účastníků alespoň 2 metry,
b) shromáždění pořádaného církví nebo náboženskou společností v kostele nebo v jiné místnosti určené
pro náboženské obřady se nesmí účastnit více účastníků, než odpovídá obsazenosti nejvýše 30 % míst
k sezení, přičemž účastníci, s výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu času sedí
na sedadlech, dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky
sedícími v jedné řadě sedadel, před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce, nedochází
k podávání ruky při pozdravení pokoje a v rámci shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu,
11. provoz provozovny stravovacích služeb tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
a) zákaz přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb v čase mezi 22:00 hod. a 05:59 hod.,
s výjimkou provozoven, které neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování, stravování
poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb, ve vězeňských zařízeních),
b) zákazníci jsou usazeni tak, že mezi nimi je odstup alespoň 1,5 metru, s výjimkou zákazníků sedících
u jednoho stolu,
c) u jednoho stolu sedí nejvýše 4 zákazníci, s výjimkou členů domácnosti; jedná-li se o dlouhý stůl, lze
u něj usadit více zákazníků tak, že mezi skupinami nejvýše 4 zákazníků, s výjimkou členů domácnosti,
je rozestup alespoň 2 metry,
d) v případě prodeje z provozovny stravovacích služeb zákazníkovi mimo její vnitřní prostory (např.
Strana 5564 Sbírka zákonů č. 498 / 2020 Částka 204
výdejové okénko) jsou osoby, které v bezprostředním okolí provozovny konzumují potraviny a pokrmy
včetně nápojů zde zakoupených, povinny dodržovat rozestupy od jiných osob alespoň 2 metry,
nejde-li o členy domácnosti,
e) provozovatel nepřipustí ve vnitřních prostorech provozovny více zákazníků, než je 50 % kapacity
míst k sezení pro zákazníky; provozovatel je povinen písemně evidovat celkový aktuální počet míst
k sezení pro zákazníky,
f) nebude poskytována možnost bezdrátového připojení se na Internet pro veřejnost,
12. činnost nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2 tak, že
a) použití míst určených k odpočinku (židle, křesla, lavice apod.) je omezeno tak, aby nebyla místy
shromažďování osob,
b) není poskytována možnost bezdrátového připojení se na Internet pro veřejnost,
c) provozovatel zajistí alespoň jednu osobu, která dohlíží na dodržování následujících pravidel a působí
na zákazníky a další osoby, aby je dodržovali,
d) následující pokyny pro zákazníky jsou sdělovány zákazníkům a dalším osobám zejména formou
informačních tabulí, letáků, na obrazovkách, rozhlasem apod.,
e) provozovatel zajistí viditelné označení pokynu k dodržování rozestupu 2 metrů mezi osobami na
veřejně přístupných plochách v nákupním centru (např. formou infografiky, spotů v rádiu centra,
infografiky u vstupu do prodejen a jiných provozoven, infografiky na podlaze veřejných prostor
apod.),
f) je zamezováno shlukování osob, zejména ve všech místech, kde to lze očekávat, např. vstupy z podzemních
garáží, prostor před výtahy, eskalátory, travelátory, záchody apod.,
g) je zakázán provoz dětských koutků,
h) provozovatel zajistí maximální možnou cirkulaci vzduchu s nasáváním venkovního vzduchu (větrání
nebo klimatizace) bez recirkulace vzduchu v objektu,
i) jsou zakázány propagační aktivity v prodejnách, u nichž je přítomna fyzická osoba zajišťující jejich
průběh,
j) prodej z provozovny stravovacích služeb umístěné v rámci nákupního centra je možný pouze přes
výdejové okénko nebo jako jídlo s sebou,
13. provoz farmářských a ostatních venkovních trhů a tržišť tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat
následující pravidla:
a) zajistit odstupy mezi stánky, stolky nebo jinými prodejními místy nejméně 4 metry,
b) umístit nádoby s dezinfekčními prostředky u každého prodejního místa,
c) zakazuje se prodej potravin a pokrmů včetně nápojů určených ke konzumaci na místě,
d) zakazují se stoly a místa k sezení,
14. provoz knihoven tak, že provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
a) v provozovně nepřipustí přítomnost více zákazníků, než je 1 zákazník na 15 m2 plochy části knihovny,
která je přístupná veřejnosti,
b) aktivně brání tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech, než jsou 2 metry, nejde-li
o osoby ze společné domácnosti,
c) zajistí, aby pracovníci knihoven prováděli hygienu rukou se zvýšenou frekvencí při kontaktu s knihami
a dalším podobným zbožím,
d) u vstupu do knihovny umístí dezinfekční prostředky, aby byly k dispozici pro zákazníky k dezinfekci
rukou,
Částka 204 Sbírka zákonů č. 498 / 2020 Strana 5565
15. provoz kadeřnictví, provozoven kosmetických služeb, masáží, pedikúry a manikúry tak, že v provozovně
nepřipustí přítomnost více zákazníků, než je 1 zákazník na 15 m2 plochy provozovny, která je přístupná
veřejnosti, přičemž děti do 15 let se do počtu zákazníků nezapočítávají, a mezi zákazníky je zachováván
rozestup alespoň 2 metry,
16. provoz v provozovnách maloobchodního prodeje a prodeje a poskytování služeb tak, že provozovatel
dodržuje následující pravidla:
1. v provozovně nepřipustí přítomnost více zákazníků, než je 1 zákazník na 15 m2 prodejní plochy;
v případě provozovny s prodejní plochou menší než 15 m2 se toto omezení nevztahuje na dítě mladší
15 let doprovázející zákazníka a na doprovod zákazníka, který je držitelem průkazu osoby se
zdravotním postižením; v případě ostatních provozoven se toto omezení nevztahuje na dítě mladší
6 let doprovázející zákazníka,
2. aktivně brání tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech, než jsou 2 metry, nejde-li
o osoby ze společné domácnosti,
3. zajistí řízení front čekajících zákazníků, a to jak uvnitř, tak před provozovnou, zejména za pomoci
označení prostoru pro čekání a umístění značek pro minimální rozestupy mezi zákazníky (minimální
rozestupy 2 metry), přičemž zákazník, který je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením,
má právo přednostního nákupu,
4. umístí dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů (především kliky, zábradlí, nákupní
vozíky) tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i zákazníky provozoven a mohly být využívány
k pravidelné dezinfekci,
5. zajistí informování zákazníků o výše uvedených pravidlech, a to zejména prostřednictvím informačních
plakátů u vstupu a v provozovně, popřípadě sdělováním pravidel reproduktory v provozovně,
6. provozovatel zajistí maximální možnou cirkulaci vzduchu s nasáváním venkovního vzduchu (větrání
nebo klimatizace) bez recirkulace vzduchu v objektu,
7. jsou zakázány propagační aktivity v prodejnách, u nichž je přítomna fyzická osoba zajišťující jejich
průběh,
8. v případě osoby, která veze kočárek s dítětem, nesmí provozovatel vyžadovat, aby pro nákup používala
nákupní vozík, a dítě v kočárku se nezapočítá do celkového dovoleného počtu osob na prodejní
plochu,
s tím, že prodejní plochou se rozumí část provozovny, která je určena pro prodej a vystavení zboží, tj.
celková plocha, kam zákazníci mají přístup, včetně zkušebních místností, plocha zabraná prodejními
pulty a výklady, plocha za prodejními pulty, kterou používají prodavači; do prodejní plochy se nezahrnují
kanceláře, sklady a přípravny, dílny, schodiště, šatny a jiné společenské prostory;
III. doporučuje
1. zaměstnavatelům
a) využívat práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou vzhledem k charakteru práce a provozním
podmínkám vykonávat v místě bydliště,
b) zajistit pravidelné testování svých zaměstnanců na přítomnost viru SARS CoV-2, popř. jeho antigenu,
2. zachovávat při kontaktu s ostatními osobami ve veřejných prostorách odstup nejméně 2 metry (např. při
nákupu),
3. využívat z hygienických důvodů přednostně bezhotovostní platební styk;
Strana 5566 Sbírka zákonů č. 498 / 2020 Částka 204
IV. určuje Ministerstvo zdravotnictví, aby stanovilo závazné hygienicko-epidemiologické podmínky pro
hromadné akce jinak zakázané v důsledku tohoto krizového opatření, při jejichž dodržení je dovoleno je
z důvodů zřetele hodných konat, a to jedná-li se o akce v důležitém státním zájmu nebo o významná
sportovní utkání nebo soutěže;
V. zrušuje
1. usnesení vlády ze dne 20. listopadu 2020 č. 1200, vyhlášené pod č. 476/2020 Sb.,
2. usnesení vlády ze dne 20. listopadu 2020 č. 1201, vyhlášené pod č. 477/2020 Sb.
Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.

Vláda s účinností ode dne 23. listopadu 2020 od 00:00 hod. do dne 12. prosince 2020 do 23:59 hod.

I. zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky v době od 23:00 hod. do 04:59 hod. s výjimkou:

1. cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a k výkonu povinnosti veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele,

2. výkonu povolání,

3. výkonu činností sloužících k zajištění a) bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace, b) ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, c) veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury, d) služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby,

4. neodkladných cest, jejichž uskutečnění je nezbytně nutné i v nočních hodinách z důvodu ochrany života, zdraví, majetku nebo jiných zákonem chráněných zájmů,

5. venčení psů do 500 metrů od místa bydliště,

6. účasti na hromadné akci dovolené podle bodu VI tohoto krizového opatření,

7. cest zpět do místa svého bydliště;

II. zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky v době od 05:00 hod. do 22:59 hod. s výjimkou:

1. cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a k výkonu povinnosti veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele,

2. nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými,

3. cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb (např. nákup potravin, léků a zdravotnických prostředků, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického 2 zboží, krmiv a dalších potřeb pro zvířata), včetně potřeb osob příbuzných a blízkých, zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot, odkládání odpadu,

4. cest nezbytně nutných k zajištění potřeb a služeb podle bodu 3 pro jinou osobu (např. dobrovolnictví, sousedská výpomoc),

5. cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, a do zařízení veterinární péče,

6. cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých,

7. výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění a) bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace, b) ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně dobrovolnické činnosti, c) individuální duchovní péče a služby, d) veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury, e) služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby, f) veterinární péče,

8. cest za účelem pobytu v přírodě nebo parcích a sportování na venkovních sportovištích,

9. cest do vlastních rekreačních objektů a pobytu v nich,

10. cest za účelem vycestování z České republiky,

11. účasti na svatbě, prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, a pohřbu, v počtu ne vyšším než 20 osob, a návštěvy hřbitova,

12. cest za účelem účasti na vzdělávání včetně praxí a na zkouškách,

13. cest za účelem voleb do orgánů zdravotních pojišťoven,

14. účasti na shromáždění konaném v souladu s bodem IV.,

15. účasti na hromadné akci dovolené podle bodu VI.,

16. cest zpět do místa svého bydliště;

III. nařizuje

1. omezit pohyb na veřejně přístupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště s výjimkou případů uvedených v bodech I a II,

2. omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru,

3. pobývat na veřejně přístupných místech nejvýše v počtu 6 osob, s výjimkou  členů domácnosti,  zaměstnanců vykonávajících práci pro stejného zaměstnavatele, osob společně vykonávajících podnikatelskou nebo jinou obdobnou činnost,  osob, které společně konají činnost, ke které jsou povinny podle zákona, a je tuto činnost nezbytné konat ve vyšším počtu osob,  dětí, žáků a studentů při poskytování vzdělávání ve školách či školských zařízeních, 3 a zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry, pokud to je možné, 4. zaměstnavatelům využívat práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou vzhledem k charakteru práce a provozním podmínkám vykonávat v místě bydliště;

IV. omezuje právo

pokojně se shromažďovat podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů, tak, že každý účastník je povinen mít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének, a a) shromáždění, nejde-li o shromáždění podle písmene b), se může konat pouze mimo vnitřní prostory staveb a může se jej účastnit celkem nejvýše 100 účastníků, a to ve skupinách po nejvýše 20 účastnících a při zachování rozestupů mezi skupinami účastníků alespoň 2 metry, b) shromáždění pořádaného církví nebo náboženskou společností v kostele nebo v jiné místnosti určené pro náboženské obřady se může účastnit celkem nejvýše 20 účastníků, přičemž účastníci dodržují minimální rozestupy 2 metry mezi sebou, s výjimkou členů domácnosti, a před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce;

V. doporučuje

1. zaměstnavatelům

a) podporovat dovolené a placené volno pro zaměstnance a obdobné nástroje uvedené v kolektivní smlouvě,

b) omezit výkon prací, které nejsou významné pro zachování činnosti zaměstnavatele,

2. zachovávat při kontaktu s ostatními osobami ve veřejných prostorách odstup nejméně 2 metry (např. při nákupu),

3. využívat z hygienických důvodů přednostně bezhotovostní platební styk, 4. osobám zajišťujícím služby podle bodu II/7 omezit přímý kontakt se zákazníky;

VI. určuje

Ministerstvo zdravotnictví, aby stanovilo závazné hygienicko-epidemiologické podmínky pro hromadné akce jinak zakázané v důsledku tohoto krizového opatření, při jejichž dodržení je dovoleno je z důvodů zřetele hodných konat, a to jedná-li se o akce v důležitém státním zájmu nebo o významná sportovní utkání nebo soutěže. 

 


 

 

 

 


 

Nabídka zaměstnání - obec Obrnice

Asistent prevence kriminality

pracovní nabídka

 

 Obecní úřad

Adresa
Mírová 70
435 21 Obrnice
 

Kontakty
Tel.: 476 118 020

Mob.:602 429 063
fax:   476 118 131
podatelna: epodatelna@ouobrnice.cz

 
Úřední hodiny
                                                                                                                         

pondělí:
07.00-17.00
úterý:
13.00-15.00
středa:
07.00-17.00
čtvrtek:
13.00-15.00

 

 

 


Od 15.3. 2018 platí

" Opatření obecné povahy"

vyhlášení míst v obci Obrnice se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů


 czech point logoCZECH POINT zde   

Výdej pytlů na BIO odpad zdarma  

Obrnické centrum sociálních služeb, příspěvková organizace

 

Virtuální panoramatické prohlídky