Menu
Obec Obrnice
Obrnice Chanov, České Zlatníky

Webové stránky se upravují. 

 

3 - 2005 (15.06.2005)

U s n e s e n í   č. 3 / 2005
 
z veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 15.6.2005
od 16.00 hodin v budově staré základní školy
 
Zastupitelstvo obce:
 
1)      U r č u j e :
            1.1. ověřovatele zápisu:                       pí Marie Vávrová
                                                                       pí Mgr. Vladimíra Strolená
 
2)      S c h v a l u j e :
 
2.1.            program dnešního jednání
2.2.            veřejnoprávní smlouvu mezi Statutárním městem Most a obcí Obrnice pod podmínkou, že příjem z vybraných blokových pokut bude příjmem obce Obrnice (odst. II. bod 2 smlouvy)
2.3.            nabídku společnosti J & Private Equity B.V., na koupi 2323 ks zaknihovaných akcií vydaných společností SČE, a.s.
2.4.            prodej 2323 ks akcií SČE, a.s. ve vlastnictví obce ve výši 2650,-Kč za jednu akcii, tj. celkem za 6155950,- Kč a to s odkládací podmínkou souhlasu příslušných orgánů SČE, a.s. s převodem a pověřuje starostu, popř. místostarostku k podepsání kupní smlouvy
2.5.            účelovou dotaci do výše 300 000 Kč na výměnu střešní krytiny pracovního zázemí sportovní haly TJ Sokol Obrnice z rozpočtu obce na základě předložených faktur
2.6.            v souladu s § 17 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., závěrečný účet obce za rok 2004, Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2004, Opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených  ve zprávě včetně lhůty ke splnění přijatých opatření a tímto vyjádřením: dle  § 17 odst. 7 písm. a) zákona č. 250/2002 Sb., „Zastupitelstvo obce souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez výhrad“
2.7.            předložený rozpočet PO ZŠ a PO MŠ na rok 2005 dle přílohy
2.8.            veřejnou vyhlášku č.3/2005 o vystavení Konceptu ÚP obce Obrnice k veřejnému nahlédnutí a oznámení termínu projednání
2.9.            dodatek č.1 ke smlouvě o pořízení ÚP obce Obrnice
2.10.        přidělení půjček z FRB obce těmto žadatelům, následné sepsání zástavní smlouvy a smlouvy o půjčce
·        žádost č. 1:      SV čp. 128 ve výši 260.000,- Kč na opravu střechy
·        žádost č. 2:      SV čp. 200 ve výši 198.413,- Kč na opravu lodžií
·        žádost č. 3:      SV čp. 205 ve výši 198.414,- Kč na opravu lodžií
·        žádost č. 4:      SV čp. 221 ve výši   26.666,- Kč na opravu střechy
·        žádost č. 5       Jiří a Eva Meinholdová ve výši 160 tis na zateplení domu včetně fasády a obnovu střechy Bramac
2.11.        vyhlášení II. mimořádného kola podání žádostí o půjčku dnem 20.6.2005
2.12.        prodej BJ dle zásad privatizace – příloha č. 19
2.13.        prodej pozemkové parcely č. 74/1 a 54/6 za 10,- Kč/m2 a pozemkové parcely č. 96/6 za 10,- Kč/m2
2.14.        investiční záměr předložený firmou JM Group, s.r.o., zřídit nerušící průmyslovou zónu na poz. parcelách č. 618/1, 634/7, 673/3 v k.ú. České Zlatníky a její zapracování do ÚP obce
2.15.        opravu komunikací v obci ve výši cca 1 mil. Kč, které budou řešeny formou změny rozpočtu ve II. pol. roku 2005
2.16.        usnesení z dnešního jednání
 
 
3)     U k l á d á :
 
3.1.            Obecnímu úřadu uzavřít s uvedenými žadateli smlouvy o půjčce z FRB
 
 
4)     N e s c h v a l u j e :
 
            4.1.      investiční  záměr  na  poz.  parcele   666/9  v  k.ú.  České  Zlatníky,   včetně
                        přilehlých parcel pod úpatím vrchu Zlatník
4.2.            zastoupení obce při realizaci transakce prostřednictvím obchodníka s
cennými papíry
 
 
5)     R u š í :
 
5.1.            Smlouvy o výpůjčkách PO ZŠ, PO MŠ ze dne 16.12.2004 formou dohody
 
 
 
 
 
Venuše LADMOVÁ .v.r                                                                 Milan VOKÁČ v.r.
     místostarostka                                                                                     starosta

Úřad

Realizace projektů

Šance pro komunitní  život    v Obrnicích

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Svátek

Dnes je 18.10.2021

Svátek má Lukáš

Zítra má svátek Michaela

Aktuální počasí

dnes, pondělí 18. 10. 2021
oblačno 14 °C 5 °C

Kde nás najdete?

Obec Obrnice Mírová 70, 435 21 Obrnice