Menu
Obec Obrnice
Obrnice Chanov, České Zlatníky

Obec Obrnice - oprava komunikace 2 c sídliště

Obec Obrnice - oprava komunikace 2 c sídliště

mmr

 

Název projektu:                  Obec Obrnice – oprava komunikace 2c sídliště

Poskytovatel dotace:                          Ministerstvo pro místní rozvoj
Program:                                              11781 – Podpora rozvoje regionů
Identifikační číslo:                                 117D815009322
Rozhodnutí o poskytnutí dotace:             čj. MMR-40136/2018-52 ze dne 27.9.2018

 

Příjemce dotace:                                          Obec Obrnice

 

Celkové náklady projektu:                          1 803 879,27  Kč
Výše dotace:                                                901 939,00  Kč
Vlastní prostředky:                                       901 940,27  Kč

 

Termín realizace projektu:                          od  30.8.2018   do  31.10.2018

Popis realizace projektu:
Po provedeném výběrovém řízení na zhotovitele díla byla uzavřena dne 31.7.2018 Smlouva o dílo se společností HERKUL a.s. , kde předmětem díla byla oprava středové komunikace v sídlišti Obrnice na ppč. 115/26 a 115/40, k.ú. Obrnice,  dle projektové dokumentace zpracované společností DESIGNPROJEKT - Ing. Břetislav Sedláček z 12/2017.

K předání staveniště mezi objednatelem a zhotovitelem došlo 30.8.2019, kdy byly na místě samém projednány základní náležitosti budoucí opravy.

Vlastní práce pak byly zahájeny 1.10.2018 , a to práce na frézování povrchu celé plochy komunikace a dvou velkých parkovacích ploch. Po celkovém odfrézování stávajícího povrchu asfaltové vozovky v tloušťce 60 mm byly v místech nestabilních vrstev provedeny nutné vysprávky. V krajních částech vozovky a parkovišť byly na některých částech vybourány a vyzvednuty žulové obrubníky , které byly  uloženy do nového betonového lože.

Odstraněny byly také tři stávající uliční vpusti včetně poklopů a šachet a založeny šachtice zcela nové.

Bylo rozebráno vydlážděné parkovací stání ze zatravňovací dlažby, která již byla rozlámaná, provedeny nové štěrkové podklady a do kladečské vrstvy byly usazeny nové zatravňovací dlaždice pro celkem 9 parkovacích stání, včetně 1 místa pro tělesně postižené.

Pokládka vrchní obrusné vrstvy byla zahájena spojovacím postřikem a na tento pak byla položena asfalto betonová vrstva ACO11 v tl. 60 mm. Napojované části byly ve spárách ošetřeny ligováním. Odvodnění dešťových vod z povrchu komunikace  bylo zachováno stávající s podélným a příčným sklonem do nových dešťových vpustí.

V krajových částech vedle komunikace byly uhrabány zasažené části zelených ploch, doplněny hlínou  a osety travním semenem.

Do dopravního nebylo zasahováno, došlo jen k obnovení vodorovného značení  
V průběhu realizace vznikly méněpráce, které byly zohledněny v uzavřeném Změnovém listu č. 1 ze dne 30.10.2018. Méněpráce se týkaly nevyčerpání položky osazování nových žulových obrubníků.

31.10.2018  byl o předání díla  sepsán předávací protokol a zhotovitelem byla předána související dokumentace -  dokumentace skutečného provedení stavby,  kde je  i zaměření skutečného provedení stavby. Opravená plocha odpovídá 2417,4  m2.
 

Celkové zhodnocení projektu:
Asfaltová sídlištní komunikace je mezi velkými bytovými domy a přilehlá parkovací stání byla ve velmi opotřebovaném stavu. Lze tedy konstatovat, že oprava komunikace v této části sídliště naplnila svůj účel , kdy zdevastované povrchy původní komunikace  a parkovišť nahradily povrchy nové, které byly kvalitně provedeny a zcela jistě se promítnou do lepšího života občanů v sídlišti obce Obrnice.

Projekt „ Obec Obrnice – oprava komunikace 2c sídliště“ byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR a programu Ministerstva pro místní rozvoj.

Datum vložení: 18. 6. 2019 15:59
Datum poslední aktualizace: 18. 10. 2021 13:50

Obec

Realizace projektů

Šance pro komunitní  život    v Obrnicích

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Odstávky ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Aktuální počasí

dnes, neděle 23. 6. 2024
slabý déšť 21 °C 15 °C
pondělí 24. 6. slabý déšť 22/13 °C
úterý 25. 6. slabý déšť 23/13 °C
středa 26. 6. oblačno 27/14 °C

Kde nás najdete?

Obec Obrnice Mírová 70, 435 21 Obrnice