Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Historie obce

Obec Obrnice se rozkladá v malebném údolí Českého středohoří - Chráněné krajinné oblasti. Kotlina, v níž obec leží, je naplavenina řeky Bíliny, kdysi mohutnější nežli dnes. Krajina měnila svůj vzhled vlivem eruptivní činnosti, změnami zemské kůry, kdy některá místa byla vysoko vyzdvižena, jako např. náplav nad cihelnou, či pískovce nad Sedlecem.

Zdejší krajina byla pokryta hustými lesy, kterými vedly přirozené cesty podél Bíliny a údolím k Patokryjím. Katastr nynější obce Obrnic byl osídlen, jak dokazují archeologické nálezy, již v mladší době kamenné. Zemědělské osídlení umožňovaly vhodné přírodní podmínky. Podél toku řeky Bíliny je úrodná půda, vhodná k přeměně v půdu zemědelskou. Její proměna probíhala již od doby kamenné.

Mezi nejstarší archeologické nálezy patří tři dobře zachovalé hroby z doby šňůrové keramiky v Obrnicích a Českých Zlatníkách. Podle novějších výzkumů se má však za to, že se nejednalo ještě o zemědělce, ale spíše o nomády. Nejstarší zemědělská sídliště byla objevena u Českých Zlatníků. Na trvalé osídlení ukazuje nález pece, odpadních struh a keramiky. Ze zemědělské osady u Patokryjí pochází nález hrnečku s kanelováním.

V době bronzové (2300 - 800 př.n.l.), se na území Obrnic používá vedle kamenných nástrojů stále častěji nástrojů kovových. Z počátku měděných, později bronzových, jak dokazují nálezy v hrobě u Českých Zlatníků, které se váží k starší době bronzové.


Více ke shlédnutí zde:
Historie Obrnic