Obsah

Výbory Zastupitelstva obce Obrnice

na období  2018 - 2022

 

 
KONTROLNÍ VÝBOR
 
předseda        Hana Seidlová
 
člen                Lucie Cabová
 
člen                Josef Choreň
 
člen                Petr Procházka
  člen                Lenka Hrabáková
 
FINANČNÍ VÝBOR
 
předseda         Venuše Ladmová
 
člen                 Jakub Zaspal
 
člen                 Ivana Grolmusová
 
člen                 Jiří Kalischko
 
člen                 Petr Štěpánek

 

     statut a jednací řád kontrolního výboru

     statut finančního výboru

     jednací řád finančního výboru

     rámcový plán finančního výboru