Obsah

Výbory Zastupitelstva obce Obrnice

na období  2014 - 2018

 

 
KONTROLNÍ VÝBOR
 
předseda        
 
člen                
 
člen              
 
člen               
  člen               
 
FINANČNÍ VÝBOR
 
předseda        
 
člen                
 
člen               
 
člen               
 
člen              

 

     statut a jednací řád kontrolního výboru

     statut finančního výboru

     jednací řád finančního výboru

     rámcový plán finančního výboru