Obsah

Výbory Zastupitelstva obce Obrnice

na období  2014 - 2018

 

 
KONTROLNÍ VÝBOR
 
předseda         Seidlová Hana
 
člen                
 
člen              
 
člen                Cabová Lucie
  člen               
 
FINANČNÍ VÝBOR
 
předseda         Ladmová Venuše 
 
člen                
 
člen                Miklošová Drahomíra 
 
člen                Grolmusová Ivana
 
člen              

 

     statut a jednací řád kontrolního výboru

     statut finančního výboru

     jednací řád finančního výboru

     rámcový plán finančního výboru