Obsah

Výbory Zastupitelstva obce Obrnice

na období  2014 - 2018

 

 
KONTROLNÍ VÝBOR
 
předseda         Seidlová Hana
 
člen                Tychtlová Eliška
 
člen                Šindelářová Michaela
 
člen                Cabová Lucie
  člen                Piksová Milada
 
FINANČNÍ VÝBOR
 
předseda         Ladmová Venuše 
 
člen                Štěpánek Petr
 
člen                Miklošová Drahomíra 
 
člen                Grolmusová Ivana
 
člen                Kallischko Jiří 

 

     statut a jednací řád kontrolního výboru

     statut finančního výboru

     jednací řád finančního výboru

     rámcový plán finančního výboru