Obsah

Rozpočet na rok 2021

 návrh rozpočtu na rok 2021                         02.12. 2020

 schválený rozpočet obce narok 2021             21.12. 2020 (18.12. 2021)