Obsah

  Rozpočet na rok 2020

   návrh rozpočtu na rok 2020                        25.11. 2019

  schválený rozpočet obce na rok 2020            16.12. 2019 ( 13.12.)

  rozpočtové opatření č. 1 /2020 + sumář        26.02. 2020 (25.02.)

  rozpočtové opatření č. 2/2020 + sumář         07.05. 2020 (06.5.)

  rozpočtové opatření č. 3/2020 + sumář         17.06. 2020 (16.6.)

  rozpočtové opatření č.4 /2020 + sumář         09.07. 2020 (09.07.)

  rozpočtové opatření č. 5/2020 + sumář         16.09. 2020 (15.9.2020)

  rozpočtové opatření č. 6/2020 + sumář         14.10. 2020 (13.10. 2020)

  rozpočtové opatření č. 7/2020 + sumář         19.11. 2020 ( 18.11. 2020)

  rozpočtové opatření č. 8/2020 + sumář          21.12. 2020 (18.12. 2020)

  předběžné rozpočtové opatření  č.9/2012       21.12. 2020 (18.12. 2020)

  rozpočtové opatření č. 9/2020 + sumář          07.01. 2021 

  Závěrečný účet za rok 2019

  Závěrečný účet obce za rok 2019                             17.6. 2020 (16.6.)

  Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2019        17.6. 2020 (16.6.)

  Zpráva o auditu+výkazy k 31.12.2019-PO MŠ           

  Zpráva o auditu+výkazy k 31.12.2019-PO ZŠ            

  Zpráva o auditu+výkazy k 31.12.2019-PO TS            

  Zpráva o auditu+výkazy k 31.12.2019-PO OCSS        

  účetní závěrka za rok 2019                                       17.6. 2020 (16.6.

 

  

  Rozpočtový výhled obce na období let 2021 - 2023

     STAHUJTE ZDE                    schváleno 16.6. 2020    vyvěšeno 17.6. 2020