Obsah

 

     ROZPOČET 2019

 

   schválený rozpočet na rok 2019                      17.12. 2018 (14.12.)

   rozpočtové opatření č. 1/2019 + sumář           21.02. 2018 (20.2. 2019)

   rozpočtové opatření č. 2/2019 + sumář           23.04.2019 (17.4. 2019)

   rozpočtové opatření č. 3/2019 + sumář           09.05. 2019 (09.5. 2019)

   rozpočtové opatření š. 4/2019 + sumář           20.06. 2019 (19.06. 2019)

   rozpočtové opatření č. 5/2019 + sumář            24.07. 2019 (23.7. 2019)

 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE OBRNICE ZA ROK 2018                                     

                                                                                 vyvěšeno

    Závěrečný účet obce Obrnice                                  20.06.2019

    Zpráva o výsledku přezkoumání za rok 2018            20.06.2019

    Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu                       20.06.2019

    Zpráva o auditu + výkazy k 31.12.2018 - MŠ        

    Zpráva o auditu + výkazy k 31.12.2018 - ZŠ

    Zpráva o auditu + výkazy k 31.12.2018 - OCSS

    Zpráva o auditu + výkazy k 31.12.2018 - TS