Obsah

 

     ROZPOČET 2019

 

   schválený rozpočet na rok 2019                       17.12. 2018 (14.12.)

   rozpočtové opatření č. 1/2019 + sumář            21.02. 2019 (20.2. 2019)

   rozpočtové opatření č. 2/2019 + sumář            23.04. 2019 (17.04. 2019)

   rozpočtové opatření č. 3/2019 + sumář            09.05. 2019 (09.05. 2019)

   rozpočtové opatření š. 4/2019 + sumář            20.06. 2019 (19.06. 2019)

   rozpočtové opatření č. 5/2019 + sumář            24.07. 2019 (230.7. 2019)

   rozpočtové opatření č. 6/2019 + sumář            21.08. 2019 (20.08.2019) 

   rozpočtové opatření č. 7/2019 + sumář            25.09. 2019 (25.09.2019)

   rozpočtové opatření č. 8/2019 + sumář            15.10. 2019 (14.10.2019)

   rozpočtové opatření č. 9/2019 + sumář             01.11. 2019 (31.10. 2019)

   rozpočtové opatření č.10/2019 + sumář            27.11. 2019 (27.11. 2019)

   rozpočtové opatření č.11/2019 + sumář            16.12. 2019 ( 13.12. 2019)

   předběžné rozpočtové opatření č. 12/2019 k 31.12. 2019   16.12. 2019                                                                                                (13.12. 2019)

 

 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE OBRNICE ZA ROK 2018                                     

                                                                                 vyvěšeno

    Závěrečný účet obce Obrnice                                  20.06.2019

    Zpráva o výsledku přezkoumání za rok 2018            20.06.2019

    Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu                       20.06.2019

    Zpráva o auditu + výkazy k 31.12.2018 - MŠ        

    Zpráva o auditu + výkazy k 31.12.2018 - ZŠ

    Zpráva o auditu + výkazy k 31.12.2018 - OCSS

    Zpráva o auditu + výkazy k 31.12.2018 - TS