Obrnice - Zjednodušená verze stránek

Nastavení velikosti písma
+

Prodloužení krizového stavu do 20.11. 2020

vláda

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 30. října 2020 č. 1108
o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2
Vláda
I. podle čl. 6 odst. 2 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, prodlužuje do
20. listopadu 2020 nouzový stav vyhlášený usnesením vlády ze dne 30. září 2020 č. 957, o vyhlášení
nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním
výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na dobu od 00:00 hodin
dne 5. října 2020 na dobu 30 dnů, které bylo vyhlášeno pod č. 391/2020 Sb., a to na základě souhlasu
Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky uděleného jejím usnesením ze dne 30. října 2020
č. 1326;
II. stanoví, že veškerá opatření přijatá z důvodu nouzového stavu, která jsou platná ke dni přijetí tohoto
usnesení vlády, zůstávají nadále v platnosti v rozsahu, v jakém byla přijata;
III. pověřuje předsedu vlády informovat neprodleně Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky.
Provedou:
členové vlády,
vedoucí ostatních ústředních orgánů státní správy
Na vědomí:
hejtmani,
primátor hlavního města Prahy
Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.

Datum sejmutí: 13. 11. 2023 Zodpovídá: Stanislav Zaspal Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů