Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Obec Obrnice realizuje tyto projekty :

 

Název projektu: Obrnické slavnosti 2020

 

Poskytovatel dotace: Ústecký kraj, www.kr-ustecky.cz

 

Obsah projektu: V rámci projektu proběhly 5.9.2020 již v pořadí 14. Obrnické slavnosti. V rámci programu vystoupila řada zpěváků, bavič a byl zajištěn bohatý kulturní program pro děti.

 

fd


Název projektu: Obrnice – Záchranný nafukovací stan

 

Poskytovatel dotace: Ústecký kraj, www.kr-ustecky.cz

 

Obsah projektu: V rámci projektu byl zakoupen záchranný nafukovací stan pro výjezdovou jednotku JPOIII v Obrnicích. Stan bude sloužit jako evakuační místo pro obyvatele či nouzové obydlí při dlouhodobých zásazích.

 

fg


logo

Projekt: Kruh pomoci rodinám v Obrnicích

reg. číslo: CZ.03.2.X/0.0/0.0/17_076/0011393

Na daný projekt je poskytována finanční podpora EU

Od ledna 2020 realizuje obec Obrnice projekt Kruh, který je zaměřen na podporu inovativních služeb pro ohrožené rodiny a děti v Obrnicích prostřednictvím propojení intenzivní spolupráce mezi dotčenými stranami v procesu pomoci. V projektu je nastavena komplexní spolupráce mezi školskými zařízeními a sociálními službami, která je zastřešena vedením obce Obrnice.


 

logo

 

Projekt: Asistenti prevence kriminality v Obrnicích

reg. číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_048/0014890


Na daný projekt je poskytována finanční podpora EU

Od ledna 2020 realizuje obec Obrnice projekt Asistenti prevence kriminality v Obrnicích, který je zaměřen na činnost tří asistentů prevence kriminality a jejich mentora. Součástí projektu je jejich pravidelné školení a supervize.OSVĚTLOVACÍ SOUPRAVA PRO JSDH OBRNICE

Hlavním cílem projektu Osvětlovací souprava pro JSDH Obrnice, reg. číslo CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_076/0011391 je zkvalitnění Jednotky sboru dobrovolných hasičů v Obrnicích nákupem osvětlovací soupravy, která obsahuje 4 sady osvětlovacích stativů s příslušenstvím.

Projekt proběhl v období od ledna 2020 do března 2020. V rámci projektu bylo veškeré zmiňované zařízení zakoupeno a uvedeno do provozu.

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.

 

a

 

 


 

Název projektu: Pořízení pracovních stejnokrojů PSII Nomex

Poskytovatel dotace: Ústecký kraj, www.kr-ustecky.cz

Obsah projektu: V rámci dotace byly zakoupeny stejnokroje pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Obrnice.

logo

 


 

Název projektu: Oprava zpevněných ploch kolem požární nádrže

Poskytovatel dotace: Ústecký kraj, www.kr-ustecky.cz

Obsah projektu: V rámci projektu byl opraven stávající, nevyhovující povrch zpevněných ploch kolem požární nádrže Hasičské zbrojnice v Obrnicích. 

logo


 

 

Název projektu: Volný čas 2019

Poskytovatel dotace: Ústecký kraj, www.kr-ustecky.cz

Obsah projektu: V rámci projektu proběhlo v období letních prázdnin 2019 celkem 12 aktivit zaměřených na sport, kreativní hry a výlety. Byly zrealizovány 4 fotbalové turnaje, hry pro malé děti, bláznivá olympiáda, tvorba náramků, tvorba svíček a mýdel, bingo a 2 výlety do Ústí nad Labem do ZOO a 3D Bludiště v Oseku. 

 

logo


 

Název projektu: Obrnické slavnosti 2019

Poskytovatel dotace: Ústecký kraj, www.kr-ustecky.cz

Obsah projektu: V rámci projektu proběhly dne 7.9.2019 Obrnické slavnosti. Jedná se akci, která má v obci dlouletou tradici.

 

logo


 

Název projektu: Kompostéry pro Obrnice

Poskytovatel dotace: Ústecký kraj, www.kr-ustecky.cz

Obsah projektu: Obsahem projektu byl nákup 100 ks kompostérů, které byly zdarma rozdány zájemcům z obce. Cílem projektu bylo snížení objemu komunálního odpadu vyprodukovaného na území obce. Projekt byl úspěšný, dle vyhodnocených dat došlo v obci v průběhu roku 2019 ke snížení produkce jak směsného odpadu, tak biologicky rozložitelného odpadu. 

logo


 

Název projektu:            „Veřejné osvětlení ulice Nádražní Obrnice“

Poskytovatel dotace:      Ústecký kraj

Obsah projektu:

V rámci projektu bylo vybudováno 10 osvětlovací bodů v ulici Nádražní v obci Obrnice, v celkové délce 415 metrů.

logo

 


Název projektu: „Obec Obrnice – dopravní automobil“

Poskytovatel dotace: Ústecký kraj

Obsah projektu:

V rámci projektu byl zakoupen dopravní automobil IVECO DAILY 4X2 pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Obrnice.

 

logo

 


 

logo

Radiostanice a elektrocentrála pro Obrnice

 

Hlavním cílem projektu Radiostanice a elektrocentrála, reg. číslo CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_076/0008485 je zkvalitnění Jednotky požární ochrany v Obrnicích nákupem 4 digitálních radiostanic a elektrocentrálou.

V rámci projektu bylo veškeré zmiňované zařízení zakoupeno a uvedeno do provozu.

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.


logo

Od ledna 2017 realizuje obec Obrnice prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost projekt: Prevence kriminality v Obrnicích a okolí, reg. číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/0003830. V jeho rámci fungují v projektu 4 asistenti prevence kriminality a 1 domovnice. Součástí projektu je také vytvořený Výbor pro prevenci kriminality, který tvoří obyvatelé obce, kteří se spolu s projektovým týmem zapojují do zefektivňování systému prevence kriminality v Obrnicích.

 

 

 

Od dubna 2016 do prosince 2016 realizovala obec Obrnice projekt Přátelství měst: Obrnice – Stollberg, reg. číslo: 0107-CZ-09.05.2016. V jeho rámci bylo realizováno 6 aktivit zaměřených na výměnu zkušeností, praxe a poznání nových kultur a zvyků. Jednalo se o:

  • Výstavu prací dětí z Obrnic a ze Stollbergu
  • Výměnný pobyt učitelek MŠ
  • Slavnosti ve Stollbergu
  • Obrnické slavnosti
  • Konference Obrnického centra sociálních služeb, p.o.
  • Fotbalový turnaj v Obrnicích

     

    Projekt byl podpořen z prostředků Evropské unie.

 

loklog

   Šance pro komunitní život v Obrnicích I.

   - rovné příležitosti pro dospělé a rodiny

   Registrační číslo projektu: CZ.1.06/3.1.00/06.08080

http://www.strukturalni-fondy.cz/iop


   Šance pro komunitní život v Obrnicích II.

   - rovné příležitosti pro mladé lidi

   Registrační číslo projektu: CZ.1.06/3.100/06.8285

http://www.strukturalni-fondy.cz/iop

   Aktuality:

   stav projektu k 29.9.2014


logo

  Šance pro komunitní život v Obrnicích III.

  - rovné příležitosti pro obyvatele malého a velkého sídliště

  Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.2.00/55.00018

   informace stahujte zde

   Aktuality:

   -  tisková konference 21.11.2013

   -  stav projektu k 28.2. 2014

    -    stav projektu k 31.8.2015

    plán akcí OCSS leden 2014

   -  plán akcí OCSS únor 2014

   -  plán akcí OCSS březen 2014

   -  plán akcí OCSS duben 2014

   -  plán akcí OCSS květen 2014

   -  plán akcí OCSS červen 2014

   -  plán akcí OCSS červenec 2014

   -  plán akcí OCSS srpen 2014

   -  plán akcí OCSS září 2014

   -  stav k projektu k 31.8. 2014

   -  plán akcí OCSS říjen 2014

    plán akcí OCSS listopad 2014

   -  plán akcí OCSS na prosinec 2014

   -  plán akcí OCSS na leden 2015

    plán akcí OCSS na únor 2015

   -  plán akcí OCSS na březen 2015

   -  plán akcí OCSS na duben 2015

   -  plán akcí OCSS na květen 2015

    -   plán akcí OCSS na červen 2015

   -  plán akcí OCSS na srpen 2015


 

   Úprava zahrady při MŠ Obrnice v přírodním stylu

   CZ.1.02/7.1.00/14.23015

 

   informace