Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Technické služby Obrnice, příspěvková organizace

 

 

Název organizace:                         Technické služby Obrnice

Sídlo organizace:                           Mírová 111, 435 21 Obrnice

Právní forma:                                 příspěvková organizace

Identifikační číslo:                         05140323

Datum vzniku:                                10.2.2016

 

Název zřizovatele :                        Obec Obrnice

Sídlo zřizovatele :                          Mírová 70, 435 21 Obrnice

 

Technické služby Obrnice jsou příspěvkovou organizací obce Obrnice, zřízenou na základě Zřizovací listiny schválené Zastupitelstvem obce dne 10.02.2016.

Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel organizace, kterého jmenuje a odvolává Rada obce, v souladu s ustanovením § 102  odst.2, písm. b)  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a § 33 odst. 3, písm.e), odst. 4, písm. e) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

Ředitel jedná jménem organizace samostatně

 

Vymezení účelu a předmětu činnosti :

 

Účelem zřízení organizace je zabezpečení záležitostí v zájmu obce na úseku její samostatné působnosti a v zájmu jejích občanů, především zabezpečení čistoty obce

 

Předmět hlavní činnosti je vymezen takto :

  • poskytování technických služeb
  • čištění, správa, obnova, opravy a údržba místních a zřizovatelem určených účelových komunikací a jejich součástí a příslušenství, včetně zajištění zimní údržby
  • udržování veřejných prostranství,
  • správa, údržba a obnova veřejné zeleně
  • činnosti v odpadovém hospodářství,
  • správa a údržba veřejného osvětlení a slavnostního osvětlení
  • výroby a rozvodu tepelné energie a řádného provozu tepelného hospodářství v majetku zřizovatele
  • realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 

 

Doplňková  činnost je vymezena v tomto rozsahu :       

  • výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

 

 provozní doba technických služeb

 

pondělí – pátek                             6,30  -  15,00

 

provozní doba správy bytů      ( úřední hodiny )

 pondělí                                        8,00  -   11,30         13,00  -  17,00

 úterý                                            8,00  -   11,30

 středa                                          8,00   -   11,30         13,00  -  17,00

 čtrvrtek                                        8,00  -   11,30

 

 

Kontakty :

Technické služby : cihlar@tsobrnice.cz                   telefon :  602 501 484

 

Bytový fond        : grolmusova@tsobrnice.cz          telefon :  603 590 467

 

Ceník služeb :     ceník stahujte zde (PDF)