Menu
Obec Obrnice
Obrnice Chanov, České Zlatníky

Informace pro občany

z rodinných domů

ZMĚNA SVOZOVÉHO DNE

Informujeme tímto občany z rodinných domků – obec Obrnice, České Zlatníky a Chanov, že dochází ke změně svozového dne sběrných nádob s komunálním odpadem (popelnice o objemu 110 l, 120 l a 240 l a SK 1100 l /České Zlatníky č. p. 78 a „zahrádkářská kolonie“).

 

původní svoz – středa

 

" nový svoz úterý " první svoz 04. 06. 2024

 

MAS Naděje o.p.s.


MAS Naděje o.p.s. vyhlásila dne 18. listopadu 2019 z Operačního programu Zaměstnanost tuto výzvu:

Podpora sociálních služeb a komunitních center – provoz - III.“- V rámci výzvy budou podporovány aktivity, které mají dopad na cílové skupiny, tj. aktivity zaměřené na přímou práci s cílovými skupinami. Podklady k výzvě naleznete na webových stánkách ZDE.


MAS Naděje o.p.s. dne 30. října 2019 vyhlásila z Integrovaného regionálního operačního programu tyto výzvy:

Kvalitní školy pro všechny – III.“ -  Cílem opatření je zvýšení kvality vzdělávání. Podporovány budou aktivity zaměřené na podporu infrastruktury škol a školských zařízení.

„Podpora sociálního podnikání – investice – III.“ – Cílem opatření je snižování nezaměstnanosti, zvýšení sociálně – integračního potenciálu území, podpora podnikatelského prostředí zohledňující potřeby a specifika osob znevýhodněných na trhu práce při jejich začleňování na trh práce a zohledňující potřeby a možnosti v daném území. Podpora je cílena na vznik a rozvoj nových sociálních podniků.


MAS Naděje o.p.s. dne 7. října 2019 vyhlásila výzvu z Integrovaného regionálního operačního programu:

„Bezpečně autem, na kole, pěšky i veřejnou dopravou – III.“ –  hlavním cílem opatření je zvýšení podílu alternativní dopravy za vzděláním, do zaměstnání a za službami a zvýšení bezpečnosti v obcích. V rámci opatření lze podpořit komplexní řešení bezpečného pohybu v obcích, včetně vybudování nových cyklotras a pěších tras. Dále lze podpořit budování, modernizaci a rekonstrukce chodníků podél silnic II. a III. třídy, které procházejí obcemi (ne kolem místních komunikací).

Všechny podklady k výzvě naleznete na webových stránkách


MAS Naděje o.p.s. dne 20. září 2019 vyhlásila výzvy z Operačního programu Zaměstnanost:

„Podpora sociálního podnikání – provoz – IV.“ – cílem opatření je vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání (integrační sociální podnik a environmentální sociální podnik) s cílem vytvořit pracovní místa pro osoby z cílových skupin.

„Prorodinná opatření pro zvýšení lokální zaměstnanosti – IV.“ – využití podpory je zacíleno zejména na projekty zaměřené na příměstské tábory a na rekvalifikaci na chůvu.


MAS Naděje o.p.s. vyhlásila dne 16. května 2019 výzvu „Podpora komunitního života na venkově 2019“, jejímž cílem je podpora komunitního života na území MAS Naděje o.p.s., např. pořádání kulturních, společenských a sportovních akcí, obnova a údržba občanské vybavenosti a rozvoj spolkové činnosti. Příjem žádostí bude probíhat do 20. června 2019


MAS Naděje o.p.s. dne 4. dubna 2019 vyhlásila výzvy z Integrovaného regionálního operačního programu:

Bezpečně autem, na kole, pěšky i veřejnou dopravou – II. – hlavním cílem opatření je zvýšení podílu alternativní dopravy za vzděláním, do zaměstnání a za službami a zvýšení bezpečnosti v obcích. V rámci opatření lze podpořit komplexní řešení bezpečného pohybu v obcích, včetně vybudování nových cyklotras a pěších tras. Dále lze podpořit budování, modernizaci a rekonstrukce chodníků podél silnic II. a III. třídy, které procházejí obcemi (ne kolem místních komunikací).

Podpora sociálních služeb a komunitních center – investice – II. – cílem opatření je rozvoj sociálních služeb a komunitních center (nákup pozemků, staveb, zařízení, vybavení, automobilu, výstavba a stavební úpravy) s cílem bojovat proti sociálnímu vyloučení a chudobě. Podporované aktivity musí vést k inkluzi sociálně vyloučených osob či sociálním vyloučení ohrožených osob nebo zdravotně postižených.

Všechny podklady k výzvě naleznete na webových stránkách


MAS Naděje o.p.s. dne 7. března 2019 vyhlásila výzvu z Integrovaného regionálního operačního programu – „Odolnost jednotek SDH II. a III. stupně - II“. Cílem podpory je posílení složek záchranného systému technikou a věcnými prostředky k zajištění jejich připravenosti při odstraňování důsledků nadprůměrných sněhových srážek a masivních námraz či výkon činností spojených s extrémním suchem.


MAS Naděje o.p.s. dne 28.února 2019 vyhlásila výzvu z Operačního programu Zaměstnanost – „Prorodinná opatření pro zvýšení lokální zaměstnanosti - III“. Využití podpory je zacíleno zejména na projekty zaměřené na příměstské tábory. Podpora je určena na zajištění služeb péče o děti v době školních prázdnin. Příměstský tábor může být realizován jako samostatný projekt.

Všechny podklady k výzvě naleznete na webových stránkách


MAS Naděje o.p.s dne 14.února 2019 vyhlásila výzvu z Operačního programu Životní prostředí  – „Revitalizace sídelní zeleně“. Cílem opatření je posílit biodiverzitu a ekosystémové funkce znehodnocených ekosystémů v sídlech, resp. jejich ekologickou stabilitu.

Všechny podklady k výzvám naleznete na webových stránkách.


MAS Naděje o.p.s. dne 12. října 2018 vyhlásila výzvu z Integrovaného regionálního operačního programu  – „Kvalitní školy pro všechny“. Cílem opatření je zvýšení kvality vzdělávání. Podporovány budou aktivity zaměřené na podporu infrastruktury škol a školských zařízení

http://www.masnadeje.cz/vyzvy-/vyhlasene-vyzvy/


MAS Naděje o.p.s. dne 26. března 2018 vyhlásila dvě výzvy z Operačního programu zaměstnanost – „Podpora sociálního podnikání - provoz“ a „Podpora sociálních služeb a komunitních center – provoz“.

Cílem opatření „Podpora sociálního podnikání – provoz“ je vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání (integrační sociální podnik a enviromentální sociální podnik) s cílem vytvořit pracovní místa pro osoby z cílových skupin. 

U výzvy „Podpora sociálních služeb a komunitních center – provoz“ budou podporovány aktivity,  které mají přímý dopad na cílové skupiny, tj. aktivity zaměřené na přímou práci s cílovými skupinami.

Všechny podklady k výzvám naleznete na webových stránkách http://www.masnadeje.cz/vyzvy-/vyhlasene-vyzvy/


MAS Naděje o.p.s. dne 14. února 2018 vyhlásila výzvu z Integrovaného regionálního operačního programu – „Podpora sociálních služeb a komunitních center – investice“. Cílem opatření je rozvoj sociálních služeb a komunitních center (nákup pozemků, staveb, zařízení, vybavení, automobilu, výstavba a stavební úpravy) s cílem bojovat proti sociálnímu vyloučení a chudobě. Podporované aktivity musí vést k inkluzi sociálně vyloučených osob či sociálním vyloučením ohrožených osob nebo zdravotně postižených.


První výzvy z Operačního programu Zaměstnanost

Úspěch, který zavazuje.

Obec

Realizace projektů

Šance pro komunitní  život    v Obrnicích

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Odstávky ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Aktuální počasí

dnes, sobota 18. 5. 2024
slabý déšť 20 °C 10 °C
neděle 19. 5. déšť 19/10 °C
pondělí 20. 5. slabý déšť 23/10 °C
úterý 21. 5. slabý déšť 21/13 °C

Kde nás najdete?

Obec Obrnice Mírová 70, 435 21 Obrnice