Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Stránka

Archiv

Odstávka elektřiny 5.8. 2021

od 07:30 do 10:30 hod.

Stanislav Zaspal, 15. 7. 2021 Zobrazit více

Návrh na vyhlášení památného stromu

Památné stromy

Stanislav Zaspal, 27. 4. 2021 Zobrazit více

MÍSTNÍ POPLATEK ZA ODPADY - na rok 2021


Obecní úřad Obrnice oznamuje, že na rok 2021 zůstává v souladu s  Obecně závaznou vyhláškou č. 1/2020 ze dne 18. 12. 2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“), roční částka 500,00Kč.

Úhrada poplatku – hotově na obecním úřadě nebo bezhotovostním způsobem (poštovní poukázka, bankovní převod.)

  • číslo účtu: u KB 3524491/0100 nebo u ČSOB 156071542/0300,
  • variabilní symbol (VS): 1337,
  • specifický symbol (SS): se skládá z čísla popisného, číslo obce, čísla bytu.

 

Splatnost poplatku – poplatek je splatný jednorázově do 30. 04. příslušného kalendářního roku. Poplatek je možné zaplatit též ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 30. 04. a 31. 10. příslušného kalendářního roku. Dále na základě osobní dohody.

Vznikne-li poplatková povinnost (nebo zanikne osvobození) po 15. 04. příslušného kalendářního roku, je příslušná část poplatku splatná do 15. dne měsíce, který bezprostředně následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla (nebo zaniklo osvobození).

 

Poplatník – definice poplatníka je uvedena v čl. 2 obecně závazné vyhlášky č. 1/2020.

 

Osvobození – viz čl. 5 obecně závazné vyhlášky č. 1/2020.

 

 

 

Umístění OZV č. 1/2020:

urad-obce/vyhlasky/

 

 

 

 

 

V Obrnicích 07. 01. 2021

Vypracovala: Táborská Helena


Stanislav Zaspal, 28. 1. 2021 Zobrazit méně

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY - NOUZOVÝ STAV

KRIZOVÝ STAV

Stanislav Zaspal, 2. 4. 2020 Zobrazit více

V Českých Zlatníkách, v lokalitě za farou, začne rekonstrukce inkrustovaného vodovodu

Severočeská vodárenská společnost a. s.

Stanislav Zaspal, 4. 3. 2020 Zobrazit více

Informativní rozbor vody 1.3 - 15.5. 2020

ZDRAVOTNÍ ÚSTAV se sídlem v Ústí nad Labem
Moskevská 1531/15, 400 01 Ústí nad Labem
IČ: 71009361 DIČ: CZ71009361

Stanislav Zaspal, 4. 3. 2020 Zobrazit více

Národní registr majitelů zvířat

zaregistrování po čipování psů

Stanislav Zaspal, 13. 11. 2019 Zobrazit více

Předání hasičského vozu

Dne 19.1. 2019 proběhlo předání nového vozu
naši jednotce dobrovolných hasičů.

Stanislav Zaspal, 22. 1. 2019 Zobrazit více

Nová cena pytlů na biologicky rozložitelný odpad

Cena pytle 4,00 Kč/ks

Stanislav Zaspal, 9. 9. 2014 Zobrazit více

Vyhláška o ochraně dřevin platí od 15. července 2013

kácení stromů

Stanislav Zaspal, 16. 9. 2013 Zobrazit více
Archiv

Stránka