Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Stránka

Archiv

Odstávka elektřiny 5.8. 2021

od 07:30 do 10:30 hod.

Stanislav Zaspal, 15. 7. 2021 Zobrazit více

Návrh na vyhlášení památného stromu

Památné stromy

Stanislav Zaspal, 27. 4. 2021 Zobrazit více

MÍSTNÍ POPLATEK ZA ODPADY - na rok 2021

500,- Kč na osobu a rok

Stanislav Zaspal, 28. 1. 2021 Zobrazit více

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY - NOUZOVÝ STAV


Jak nakládat s odpadem v době
koronavirové pandemie

s Domácnosti s nenakaženými
osobami bez nařízených

karanténních opatření:
• Nakládejte s komunálním odpadem jako obvykle.
• Třiďte jako obvykle do barevných kontejnerů (pytlů).
• Směsný komunální odpad odkládejte do černých
kontejnerů (na místa k tomu určená).
• Jednorázové ochranné pomůcky (roušky/respirátory/
rukavice) můžete po použití odkládat do směsného
komunálního odpadu. Vždy je ale předtím vložte
do plastového obalu a následně ještě do dalšího
plastového obalu, který pevně zavážete.
• Nikdy nedávejte zavázané pytle mimo černé kontejnery.
Chráníte tak zdraví „popelářů“.
• Před a po manipulaci s odpady si pokaždé umyjte
pečlivě ruce mýdlem a teplou vodou nebo použijte
dezinfekční gel.
• Buďte ohleduplní.
s Domácnosti s minimálně jednou
osobou v povinné nařízené
karanténě:

• Odpady netřiďte.
• Veškerý odpad (včetně roušek, respirátorů, rukavic
a kapesníků) od osob v karanténě, u kterých není
prokázáno onemocnění COVID-19, ukládejte do
plastového pytle na odpady.
• Plastové pytle by měly mít minimální tloušťku
0,2 mm. Po naplnění (nejpozději však do 24 hodin)
pytel pevně zavažte a na povrchu ošetřete dezinfekčním
prostředkem.
• Jsou-li použity pytle z tenčího materiálu, je nutné
takové obaly zdvojit. Plastový pytel proto vložte
ještě do druhého pytle a zavažte.
• Povrch vnějšího pytle ošetřete dezinfekčním prostředkem
a zavázaný pytel až pak dejte do černého
kontejneru na směsný komunální odpad.
• Nikdy nenechávejte odpad mimo sběrnou nádobu.
Chráníte tak zdraví „popelářů”.
• Před a po manipulaci s odpadky si pokaždé pečlivě
umyjte ruce mýdlem a teplou vodou nebo použijte
dezinfekční gel.
• Buďte ohleduplní.
Důležité upozornění:
Pokud jste vytřídili nepotřebný materiál určený na sběrný dvůr, s jeho odnosem či
odvozem vyčkejte až do ukončení nouzového stavu a zákazu volného pohybu osob!
s Obce v karanténě:
• V územích nebo obcích, kde byla v důsledku výskytu onemocnění
COVID-19 vyhlášena karanténa, je nutné přijmout opatření na základě
zhodnocení rizik pro pracovníky svozových firem i obyvatel.
• Specifická opatření pro tyto případy by měl stanovit místně příslušný
úřad po konzultaci s orgánem ochrany veřejného zdraví (OOVZ)
a svozovými firmami.
s Domácnosti s potvrzenou nákazou
nemocí COVI D-19:

• Odpady netřiďte.
• Veškerý odpad (včetně roušek, respirátorů, rukavic a kapesníků)
od osob s prokázaným onemocněním
COVID-19 ukládejte do plastového pytle na odpady.
• Plastové pytle by měly mít minimální tloušťku 0,2 mm. Po
naplnění (nejpozději však do 24 hodin) pytel pevně zavažte
a na povrchu ošetřete dezinfekčním prostředkem.
• Jsou-li použity pytle z tenčího materiálu, je třeba takové
obaly zdvojit. Plastový pytel proto vložte ještě do druhého
pytle a zavažte.
• Povrch vnějšího pytle ošetřete dezinfekčním prostředkem
a zavázaný pytel až pak dejte do černého kontejneru na
směsný komunální odpad.
• Nikdy nenechávejte odpad mimo sběrnou nádobu. Chráníte
tak zdraví „popelářů“.
• Buďte ohleduplní.
• Před a po manipulaci s odpadky si pokaždé pečlivě umyjte
ruce mýdlem a teplou vodou nebo použijte dezinfekční gel.
• Ukládání odpadu do sběrné nádoby, svoz odpadu
a jeho konečné odstranění by však mělo vycházet z lokálních
možností bezpečného odstraňování směsného
komunálního odpadu a minimalizace rizika pro pracovníky,
kteří nakládají s odpady, ale i rizika pro ostatní
občany.

soubor stahujte zde


Stanislav Zaspal, 2. 4. 2020 Zobrazit méně

V Českých Zlatníkách, v lokalitě za farou, začne rekonstrukce inkrustovaného vodovodu

Severočeská vodárenská společnost a. s.

Stanislav Zaspal, 4. 3. 2020 Zobrazit více

Informativní rozbor vody 1.3 - 15.5. 2020

ZDRAVOTNÍ ÚSTAV se sídlem v Ústí nad Labem
Moskevská 1531/15, 400 01 Ústí nad Labem
IČ: 71009361 DIČ: CZ71009361

Stanislav Zaspal, 4. 3. 2020 Zobrazit více

Národní registr majitelů zvířat

zaregistrování po čipování psů

Stanislav Zaspal, 13. 11. 2019 Zobrazit více

Předání hasičského vozu

Dne 19.1. 2019 proběhlo předání nového vozu
naši jednotce dobrovolných hasičů.

Stanislav Zaspal, 22. 1. 2019 Zobrazit více

Nová cena pytlů na biologicky rozložitelný odpad

Cena pytle 4,00 Kč/ks

Stanislav Zaspal, 9. 9. 2014 Zobrazit více

Vyhláška o ochraně dřevin platí od 15. července 2013

kácení stromů

Stanislav Zaspal, 16. 9. 2013 Zobrazit více
Archiv

Stránka