Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

 

 

Stránka

Archiv

SBĚRNÝ DVŮR - UZAVŘENÍ

vánoční svátky a nový rok

4. 12. 2018 Zobrazit více

Příběh jednoho hradu 17.12. 2018

Příběh jednoho hradu  17.12. 2018divadelní komedie

12. 11. 2018 Zobrazit více

Rozhodnutí, povolení výkopových prací


 

 

ROZHODNUTÍ

                                                                                                                    V Obrnicích 30. července 2018

Obecní úřad v Obrnicích, jako příslušný silniční správní úřad ve věcech místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací podle § 40 odst. 5 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, po posouzení a projednání žádosti Vodohospodářská stavební spol. s r. o., IČ 44567022, se sídlem Černovická 4264, 430 03 Chomutov ze dne 24. 07. 2018, vydává podle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a podle § 12 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,

 

p o v o l e n í

výkopových prací v souvislosti se stavbou „Most, Chanov – Želenice, REKO převaděče 600- Obrnice, ulice Nádražní“ na pozemku p. č.   54/18 v k. ú. Obrnice za těchto podmínek:

 

  1. Výkopové práce budou provedeny dle předložených schémat
  2. Výkopové práce budou provedeny dle stanoviska Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje č. j. KRPU-140405-1/ČJ-2018-040806 ze dne 19. července 2018.

3)   Výkopy budou řádně označeny a zabezpečeny proti pádu.

4)  S odpady bude  nakládáno ve smyslu zákona  č. 185/2001 Sb., o odpadech

      a o změně        

     dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

5)  Průběžně bude  docházet k odstranění nečistot způsobených stavbou.

6)  Po skončení akce budou pozemky uvedeny do původního stavu

7) Toto povolení nenahrazuje stavební povolení.

8) termín realizace od 06. 08.  do 25. 08. 2018.

Osoba zodpovědná za průběh akce pan Daniel Tichý, te.:777 760 309.

 

O D Ů V O D N Ě N Í

 

 

Vodohospodářská stavební spol. s r. o., IČ 44567022, se sídlem Černovická 4264, 430 03 Chomutov, požádala o povolení k výkopovým pracím na pozemku p. č. 54/18 v k. ú. Obrnice v ulici Nádražní z důvodu realizace stavby „Most, Chanov – Želenice, REKO převaděče 600- Obrnice, ulice Nádražní“  

 


30. 7. 2018 Zobrazit méně

Zastupitelstvo obce dne 18.4. 2018

ICVA od 16:00 hod.

10. 4. 2018

KOTLÍKOVÁ DOTACE

Ústecký kraj

2. 12. 2015 Zobrazit více

Platba daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO - rok 2016

Využijte novou službu Finanční správy a plaťte daň
z nemovitých věcí bezstarostně každý rok prostřednictvím SIPO!

11. 11. 2015 Zobrazit více

Sběrný dvůr

Informujeme občany, že od 1. 4. 2015 je otevřen zrekonstruovaný sběrný dvůr (Obrnice, Dukelská ul. naproti „starému hřišti“).

31. 3. 2015 Zobrazit více
Archiv

Stránka