Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

 

 

Stránka

Archiv

Dětský den - Obrnický SOPTÍK

Dětský den - Obrnický SOPTÍKHasičárna 2.6. 2019 od 14:00 hodin

3. 5. 2019 Zobrazit více

Předání hasičského vozu

Dne 19.1. 2019 proběhlo předání nového vozu
naši jednotce dobrovolných hasičů.

22. 1. 2019 Zobrazit více

Rozhodnutí, povolení výkopových prací


 

 

ROZHODNUTÍ

                                                                                                                    V Obrnicích 30. července 2018

Obecní úřad v Obrnicích, jako příslušný silniční správní úřad ve věcech místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací podle § 40 odst. 5 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, po posouzení a projednání žádosti Vodohospodářská stavební spol. s r. o., IČ 44567022, se sídlem Černovická 4264, 430 03 Chomutov ze dne 24. 07. 2018, vydává podle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a podle § 12 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,

 

p o v o l e n í

výkopových prací v souvislosti se stavbou „Most, Chanov – Želenice, REKO převaděče 600- Obrnice, ulice Nádražní“ na pozemku p. č.   54/18 v k. ú. Obrnice za těchto podmínek:

 

  1. Výkopové práce budou provedeny dle předložených schémat
  2. Výkopové práce budou provedeny dle stanoviska Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje č. j. KRPU-140405-1/ČJ-2018-040806 ze dne 19. července 2018.

3)   Výkopy budou řádně označeny a zabezpečeny proti pádu.

4)  S odpady bude  nakládáno ve smyslu zákona  č. 185/2001 Sb., o odpadech

      a o změně        

     dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

5)  Průběžně bude  docházet k odstranění nečistot způsobených stavbou.

6)  Po skončení akce budou pozemky uvedeny do původního stavu

7) Toto povolení nenahrazuje stavební povolení.

8) termín realizace od 06. 08.  do 25. 08. 2018.

Osoba zodpovědná za průběh akce pan Daniel Tichý, te.:777 760 309.

 

O D Ů V O D N Ě N Í

 

 

Vodohospodářská stavební spol. s r. o., IČ 44567022, se sídlem Černovická 4264, 430 03 Chomutov, požádala o povolení k výkopovým pracím na pozemku p. č. 54/18 v k. ú. Obrnice v ulici Nádražní z důvodu realizace stavby „Most, Chanov – Želenice, REKO převaděče 600- Obrnice, ulice Nádražní“  

 


30. 7. 2018 Zobrazit méně

KOTLÍKOVÁ DOTACE

Ústecký kraj

2. 12. 2015 Zobrazit více

Sběrný dvůr

Informujeme občany, že od 1. 4. 2015 je otevřen zrekonstruovaný sběrný dvůr (Obrnice, Dukelská ul. naproti „starému hřišti“).

31. 3. 2015 Zobrazit více

Česká pošta - změna hodin pro veřejnost

Po - Pá 08:00 - 10:30 a 14:00 - 17:00 od.

13. 6. 2013 Zobrazit více
Archiv

Stránka