Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Současnost obce

Obec Obrnice se nachází v malebném údolí Českého středohoří - Chráněné krajinné oblasti 3 km od města Mostu. Celková katastrální výměra obce činí 7 464 979 m2. Základní územní jednotky jsou následující:mapa
-         Obec Obrnice
-         Chanov
-         České Zlatníky       
 
Obec Obrnice leží v údolích řeky Bíliny a říčky Srpina. Významnou dominantou v krajině je vrch Zlatník, ležící přímo nad Českými Zlatníky. Kulturní památkou v Českých Zlatníkách je kostel sv.Jiří . Obec zrealizovala rekonstrukci kapličky a opravila sochu u kostela v Českých Zlatníkách.
V obci žije cca 2 500 obyvatel, z toho téměř 2 000 v panelových domech. Dle tzv. Gabalovy studie je téměř 40% obyvatel romského etnika. Obec Obrnice, stejně jako celý okres Most, se potýká s nejvyšší nezaměstnaností v republice.

Občanská vybavenost

V obci je dostatečná občanská vybavenost – Základní škola, Mateřská škola, Pošta, Služebna Policie ČR, Sportovní hala s ubytovnou a sportoviště jak pro děti, tak i pro dospělé (fotbal, tenis, volejbal, minigolf). Je zde i dostatečná síť maloobchodů potravin, masa, uzenin a textilu. Jsou zde provozována tři pohostinská zařízení a jeden hotel.
Dopravní obslužnost je na velmi vysoké úrovni. Do obce zajíždí místní autobusová doprava z Mostu, v obci je vlakové nádraží a rovněž obcí projíždí vnitrostátní autobusová doprava.

Společensko-kulturní vyžití

V centru jsou pořádány akce pro děti a mládež – klubová činnost, taneční kroužek, kroužek ručních prací, dramatický kroužek, promítání filmů, pořádají se tam plesy   a divadelní představení, soutěže dětí ve zpěvu a recitaci, společenské zábavy, oslavy dne seniorů, dětský maškarní bál, a celá řada dalších aktivit.
Začátkem roku 2012 byly pořádány celkem 4 plesy – Myslivecký, Hasičský, Sokolský a Obecní. TJ Sokol nabízí mnoho programů sportovních aktivit jako je např. fotbal či stolní tenis. Obec a TJ Sokol spoluorganizují různé akce. V obci se staly tradicí akce: Pálení čarodějnic, Stavění májky, Dětský den, Rozloučení s prázdninami aneb den plný her, Hallowen spojený s dlabáním dýní a lampiónový průvod, Mikulášská nadílka spolu s rozsvícením vánočního stromu. 
Obec Obrnice provozuje Obecní knihovnu spolu s internetovým centrem, které je přístupné široké veřejnosti.