Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Realizace projektů

Šance pro komunitní  život    v Obrnicích

Video-galerie obce

videa Obrnic zde

Obrnické slavnosti

Mikulášská nadílka

svěcení praporu

společ. setkání seniorů

obnova staré školy

ocenění v soutěži

ochutnávka z Obrnic

 rastv

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

 

 

mas   

 

odkaz na stránky - www.masnadeje.cz/


MAS Naděje o.p.s. vyhlásila dne 16. května 2019 výzvu „Podpora komunitního života na venkově 2019“, jejímž cílem je podpora komunitního života na území MAS Naděje o.p.s., např. pořádání kulturních, společenských a sportovních akcí, obnova a údržba občanské vybavenosti a rozvoj spolkové činnosti. Příjem žádostí bude probíhat do 20. června 2019

podrobnosti o výzvě najdete na  webových ZDE


MAS Naděje o.p.s. dne 4. dubna 2019 vyhlásila výzvy z Integrovaného regionálního operačního programu:

  • Bezpečně autem, na kole, pěšky i veřejnou dopravou – II. – hlavním cílem opatření je zvýšení podílu alternativní dopravy za vzděláním, do zaměstnání a za službami a zvýšení bezpečnosti v obcích. V rámci opatření lze podpořit komplexní řešení bezpečného pohybu v obcích, včetně vybudování nových cyklotras a pěších tras. Dále lze podpořit budování, modernizaci a rekonstrukce chodníků podél silnic II. a III. třídy, které procházejí obcemi (ne kolem místních komunikací).

 

  • Podpora sociálních služeb a komunitních center – investice – II. – cílem opatření je rozvoj sociálních služeb a komunitních center (nákup pozemků, staveb, zařízení, vybavení, automobilu, výstavba a stavební úpravy) s cílem bojovat proti sociálnímu vyloučení a chudobě. Podporované aktivity musí vést k inkluzi sociálně vyloučených osob či sociálním vyloučení ohrožených osob nebo zdravotně postižených.

 

Všechny podklady k výzvě naleznete na webových stránkách ZDE.

 


MAS Naděje o.p.s. dne 7. března 2019 vyhlásila výzvu z Integrovaného regionálního operačního programu – „Odolnost jednotek SDH II. a III. stupně - II“. Cílem podpory je posílení složek záchranného systému technikou a věcnými prostředky k zajištění jejich připravenosti při odstraňování důsledků nadprůměrných sněhových srážek a masivních námraz či výkon činností spojených s extrémním suchem.

Všechny podklady k výzvě naleznete  na webových stránkách ZDE

 

 


MAS Naděje o.p.s. dne 28.února 2019 vyhlásila výzvu z Operačního programu Zaměstnanost – „Prorodinná opatření pro zvýšení lokální zaměstnanosti - III“. Využití podpory je zacíleno zejména na projekty zaměřené na příměstské tábory. Podpora je určena na zajištění služeb péče o děti v době školních prázdnin. Příměstský tábor může být realizován jako samostatný projekt.

Všechny podklady k výzvě naleznete  na webových stránkách ZDE

 

 


MAS Naděje o.p.s dne 14.února 2019 vyhlásila výzvu z Operačního programu Životní prostředí  – „Revitalizace sídelní zeleně“. Cílem opatření je posílit biodiverzitu a ekosystémové funkce znehodnocených ekosystémů v sídlech, resp. jejich ekologickou stabilitu.

 

Všechny podklady k výzvám naleznete na webových stránkách ZDE.


MAS Naděje o.p.s. dne 12. října 2018 vyhlásila výzvu z Integrovaného regionálního operačního programu  – „Kvalitní školy pro všechny“. Cílem opatření je zvýšení kvality vzdělávání. Podporovány budou aktivity zaměřené na podporu infrastruktury škol a školských zařízení

http://www.masnadeje.cz/vyzvy-/vyhlasene-vyzvy/


MAS Naděje o.p.s. dne 26. března 2018 vyhlásila dvě výzvy z Operačního programu zaměstnanost – „Podpora sociálního podnikání - provoz“ a „Podpora sociálních služeb a komunitních center – provoz“.

Cílem opatření „Podpora sociálního podnikání – provoz“ je vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání (integrační sociální podnik a enviromentální sociální podnik) s cílem vytvořit pracovní místa pro osoby z cílových skupin. 

U výzvy „Podpora sociálních služeb a komunitních center – provoz“ budou podporovány aktivity,  které mají přímý dopad na cílové skupiny, tj. aktivity zaměřené na přímou práci s cílovými skupinami.

Všechny podklady k výzvám naleznete na webových stránkách http://www.masnadeje.cz/vyzvy-/vyhlasene-vyzvy/


MAS Naděje o.p.s. dne 14. února 2018 vyhlásila výzvu z Integrovaného regionálního operačního programu – „Podpora sociálních služeb a komunitních center – investice“. Cílem opatření je rozvoj sociálních služeb a komunitních center (nákup pozemků, staveb, zařízení, vybavení, automobilu, výstavba a stavební úpravy) s cílem bojovat proti sociálnímu vyloučení a chudobě. Podporované aktivity musí vést k inkluzi sociálně vyloučených osob či sociálním vyloučením ohrožených osob nebo zdravotně postižených.

 

Všechny podklady k výzvám naleznete na webových stránkách http://www.masnadeje.cz/vyzvy-/vyhlasene-vyzvy/vyzvy/irop/vyzva-mas-nadeje-ops-podpora-socialnich-sluzeb-a-komunitnich-center-investice-201cs.html

První výzvy z Operačního programu Zaměstnanost

http://www.masnadeje.cz/vyhlasene-vyzvy/opz/

Úspěch, který zavazuje.

článek stahujte zde