Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Realizace projektů

Šance pro komunitní  život    v Obrnicích

Video-galerie obce

videa Obrnic zde

Obrnické slavnosti

Mikulášská nadílka

svěcení praporu

společ. setkání seniorů

obnova staré školy

ocenění v soutěži

ochutnávka z Obrnic

 rastv

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

 

 

mas   

 

odkaz na stránky - www.masnadeje.cz/

 

MAS Naděje o.p.s. dne 12. října 2018 vyhlásila výzvu z Integrovaného regionálního operačního programu  – „Kvalitní školy pro všechny“. Cílem opatření je zvýšení kvality vzdělávání. Podporovány budou aktivity zaměřené na podporu infrastruktury škol a školských zařízení

http://www.masnadeje.cz/vyzvy-/vyhlasene-vyzvy/


MAS Naděje o.p.s. dne 26. března 2018 vyhlásila dvě výzvy z Operačního programu zaměstnanost – „Podpora sociálního podnikání - provoz“ a „Podpora sociálních služeb a komunitních center – provoz“.

Cílem opatření „Podpora sociálního podnikání – provoz“ je vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání (integrační sociální podnik a enviromentální sociální podnik) s cílem vytvořit pracovní místa pro osoby z cílových skupin. 

U výzvy „Podpora sociálních služeb a komunitních center – provoz“ budou podporovány aktivity,  které mají přímý dopad na cílové skupiny, tj. aktivity zaměřené na přímou práci s cílovými skupinami.

Všechny podklady k výzvám naleznete na webových stránkách http://www.masnadeje.cz/vyzvy-/vyhlasene-vyzvy/


MAS Naděje o.p.s. dne 14. února 2018 vyhlásila výzvu z Integrovaného regionálního operačního programu – „Podpora sociálních služeb a komunitních center – investice“. Cílem opatření je rozvoj sociálních služeb a komunitních center (nákup pozemků, staveb, zařízení, vybavení, automobilu, výstavba a stavební úpravy) s cílem bojovat proti sociálnímu vyloučení a chudobě. Podporované aktivity musí vést k inkluzi sociálně vyloučených osob či sociálním vyloučením ohrožených osob nebo zdravotně postižených.

 

Všechny podklady k výzvám naleznete na webových stránkách http://www.masnadeje.cz/vyzvy-/vyhlasene-vyzvy/vyzvy/irop/vyzva-mas-nadeje-ops-podpora-socialnich-sluzeb-a-komunitnich-center-investice-201cs.html

První výzvy z Operačního programu Zaměstnanost

http://www.masnadeje.cz/vyhlasene-vyzvy/opz/

Úspěch, který zavazuje.

článek stahujte zde