Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Zateplení objektu Mateřské školy Obrnice
 
 
 
 
 
Obec Obrnice realizovala projekt s názvem „ Zateplení objektu Mateřské školy Obrnice“.
 
Tento projekt, realizovaný v letech 2007-2009, byl spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí. Projekt byl předložen v rámci 3.výzvy OPŽP, v prioritní ose 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie, primární oblasti podpory 3.2 – Realizace úspor energie a využití odpadního tepla ( u nepodnikatelské sféry), podoblast podpory 3.2.1 Realizace úspor energie.
 
Cílem projektu byla realizace úspor energie v objektu Mateřské školy Obrnice. Navrhované opatření spočívalo v zateplení obvodových stěn, částečné výměně výplní ( okna , kopilitové stěny) a zateplení střechy. Realizací tohoto projektu dochází ke snížení emisí CO2 o cca 18t/rok a k úspoře energie cca 315 Gj/rok.
 
Přípravné práce na projektu započaly v srpnu 2007 a k zahájení samotné realizace projektu pak došlo v prosinci 2008. Zhotovitelem díla byla na základě výběrového řízení firma HERKUL a.s se sídlem Most – Vtelno 85, 434 01 Most, která provedla uvedené práce v požadované kvalitě, rozsahu a termínu k datu 13.5.2009. Technický dozor investora na stavbě vykonávala firma PRIMATEP s.r.o. , J.K.Tyla 1, 415 01 Teplice. Kolaudační souhlas byl vydán magistrátem města Most dne 1.6.2009.
 
 
Celkové náklady na projekt dosáhly výše 4 448 649,- Kč. Dotace z Fondu soudržnosti ( 85%)
a SFŽP ( 5%) pokryla celkem 90% uznatelných (způsobilých ) nákladů a dosáhla výše
2 964 716, 90 Kč. Vlastní prostředky obce činily 1 483 933,- Kč.
 
Rekonstrukce objektu byla prováděna za plného provozu mateřské školy a hlavním přínosem této velké investice bude výrazná energetická úspora.
 
Mateřskou školu v současné době navštěvuje 67 dětí, které jsou dle věku rozděleny do tří tříd.
 
 
 
Ing. Milan Pondělíček, vedoucí odboru investic, majetku, financí a správy
Kontakt: pondelicek@ouobrnice.cz, tel.: 476 118 020

Stránka

  • 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Stránka

  • 1