Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Realizace projektů

Šance pro komunitní  život    v Obrnicích

Video-galerie obce

videa Obrnic zde

Obrnické slavnosti

Mikulášská nadílka

svěcení praporu

společ. setkání seniorů

obnova staré školy

ocenění v soutěži

ochutnávka z Obrnic

 rastv

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

  Projekty od roku 2001- 2011 

  

 

Soupis dotací do roku 2011

Rok Program Název akce Náklady v tis. Dotace
2001
MŽP - program péče o krajinu
tůńky
170
170
2002 SFŽP - tehnologie, výrobky a alter. zdroje energie fotovolt. syst.  80 80 
2003
MMR - prgram obnovy venkova
rekonstr. VO Č. Zlatníky
 664 117
2006 Úřad práce - aktivní politika zaměstnanosti veřejněprospěšné práce  1362 1247
2007
MŽP - projekty OP Infrastruktura
kotelna
9574
 4215
2007
Úřad práce - aktivní politika zaměstnanosti
veřejněprospěšné práce
1548
 1268
2007
SFŽP - OP Infrastuktura
kotelna
    -  843
2007
Ministerstvo kultury -  havárie střech památek 
 kaple Nejsvětější trojice
 
985 150
2007
SFDI - financování dopravní infrastruktury
bezpečn. značení v obci
 183  311
2008 KÚ ÚK - fond hejtmana  rozšíření kamerového systému   1760  1182
2008 Úřad práce - aktivní politika zaměstnanosti  veřejněprospěšné práce   2213  1645
2008 MMR - podpora regenerace panel. sídlišť  RPS - I. etapa  5791 3987 
2008 MPO - podpora úspor energie  rekonstrukce VO ul. Mírová  1772  113
2008 MVCR - reprodukce majetku JPO  cisternová automobilová stříkačka   5950 2000 
2008 MFCR - akce fin. z rozhodnutí PS Parl.  dětské hřiště v Českých Zlatníkách   3282  2719
2009
MŽP - podpora udrž.využ. zdroje energïe
zateplení MŠ  4473  2797
2009
Úřad práce - aktivní politika zaměstnanosti
veřejněprospěšné práce
2130 2025
2009
SFŽP - OP životní prostřed
zateplení MŠ     -   165
2009
Úřad vlády - podpora ter. soc. práce
terénní pracovník
170
 133
2009
KÚ ÚK - prevence kriminality příměstský tábor
54
41
2010 KÚ ÚK - prevence kriminality  příměstský tábor  84  66 
2010 Úřad práce - aktivní politika zaměstnanosti veřejněprospěšné práce 2857 2666 
2010 Úřad vlády - podpora ter.soc. ráce  terénní pracovník  216  148 
2010 SFŽP - OP životního prostředí  zakládání a obnova sídelní zeleně  935  43 
2010 MŽP - podpora zlepš. stavu přírody a krajiny  zakládání a obnova sídelní zeleně (od.r. 2009)   732
2010 MMR - podpora regener. panel. sídlišť  RPS II. etapa   5747  3990
2010 MMR - podpora regionálního rozvoje  obnova veřejně přístupné hrací plochy  742  495
2010 MMR - podpora regionálního rozvoje  stavební úpravy soc. zázemí ZŠ  1999  500
2010 KÚ ÚK - prevence kriminality nízkoprahové zařízení   329  232
2010 MVCR - podpora prevence kriminality  bezpečný podchod  266   266
2010 KÚ ÚK - fond vodního hospodářství  splašková kanalizace                   Č. Zlatníky 4341  2275
2010 RSS - ROP RS Severozápad - SR, EU  ICVA (od r. 2007) 38431   27439
2010 RSS - ROP RS Severozápad - SR, EU  revitalizace středu obce (od r. 2007)  46378  40281
2011
Úřad práce - aktivní politika zaměstnanosti
veřejněprospěšné práce
1717
1245
2011
MPSV - OP LZZ
RESTART - podpora soc. integrace ( od r. 2009)
6424
 6424
2011
RSS - ROP RS Severozápad
Stavební úpravy čp. 111
11071
9523
2011
KÚ ÚK
Stavební úpravy čp. 111 
    -
840
2011
MŠMT - projekty romské komunity
Linoryty
146
102 
2011
KÚ ÚK - prevence kriminality 
príměstský tábor
109
98
2011
KÚ ÚK - prevence kriminality
asistent prevence kriminality 203 181
2011
Úřad vlády - podpora terén. soc. práce
terénní pracovník
377
264
2011
SFŽP - stavební úpravy ZŠ v Obrnicích 
zateplení ZŠ 
22039
505
2011
MŽP - stavební úpravy ZŠ v Obrnicích
zateplení ZŠ
  -
8589