Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Usnesení č. 5/2006
 
z veřejného zasedání zastupitelstva obce,
konaného dne 11. 9. 2006 v budově staré základní školy


 

 
Zastupitelstvo obce:
 
1)    U r č u j e
1.1.      ověřovatele zápisu:       Mgr. Strolená Vladimíra
                                               pí Vávrová Marie
 
2)    S c h v a l u j e   
1.1             Program dnešního jednání
2.2             Prodej BJ dle „ Zásad privatizace“ příloha č. 27
2.3             Návrh změn „ Zásad pro tvorbu a čerpání soc. fondu“
2.4             OZV č. 8/2006, změny a doplnění FRB obce
2.5             Smlouvu o sdružení mezi obcí a TJ Sokol Obrnice s názvem
„ SPORT OBRNICE“
2.6             Rozpočtové opatření k 11.9.2006
2.7             Prodej pozemků p.p.č. 821/1 díl „a“ a díl „b“ a prodej části p.p.č.54/6 o výměře cca 50 m2
2.8             Půjčku pro SVJ čp.193- 95 ze SFRB ve výši 900 tis. Kč a ve výši 900 tis.Kč z FRB
2.9             Znění „Dodatku č.2“ nájemní smlouvy ze dne 8.7.1997 o podnájmu kotelny
2.10         Ukončení činnosti zástupců obce ve výborech  SVJ k 30.9.2006
2.11         Podání žádosti ve výši 3 mil. Kč na SFRB
2.12         Vypracovat projektovou dokumentaci na havarovanou zeď hřbitova včetně oplocení před hřbitovem
 
     3) B e r e   n a   v ě d o m í
3.1       Informaci o mimořádné valné hromadě SČE Děčín, včetně  informace o prodeji akcií
3.2       Informaci o stavu v jednání o vojenském objektu Most, Kasárna Vtelno
3.3       Roční projekt organizace MHD na rok 2007 a předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty
 
 
4)  R u š í
     4.1       US č. 6/2004 oplocení před hřbitovem
 
 
______________________                                    ____________________
        Venuše Ladmová                                                               Milan Vokáč
          místostarostka                                                                      starosta